Bubee Homepage

ความซาบซึ้งของนาอามาน ๕-๕

ความเดิม

นาอามานโกรธ ไม่ยอมไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน  แต่คนที่มาด้วย เตือนสติเขา  เขาจึงเห็นว่า ควรทำอย่างที่เอลีชาบอก  เขาไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง และโรคเรื้อนนั้น ก็ไม่ปรากฏในตัวเขาเลย

2 พงศ์กษัตริย์ 5:15-19

เมื่อนาอามานหายจากโรคเรื้อน สะอาดเอี่ยม ไม่มีร่องรอยของโรคเรื้อนอยู่เลย  … เขามีความสุขมาก

รีบกลับไปหาเอลีชา และคนของเอลีชา …  ด้วยใจรู้สึกตื้นตัน และกตัญญูอย่างยิ่ง   ไม่มีวันใดที่จะมีความสุขเท่าวันนี้อีกแล้ว

เมื่อพบเอลีชา…

“ท่านขอรับ  ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า  ไม่มีพระเจ้าในโลก นอกจากในอิสราเอล  ดังนั้น ขอท่านรับของกำนัลจากผู้รับใช้ของท่าน”

นาอามานไม่ถือโกรธต่อไป   ตอนนี้ เขากลับถ่อมตนเป็นที่สุด เขารู้แล้วว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จริง ๆ

“พระเจ้าที่เราปรนนิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด    เราจะไม่รับของสิ่งใดจากท่านฉันนั้น”   เอลีชาปฏิเสธ

เขาไม่ได้บอกให้ไปจุ่มในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้งอย่างที่พระเจ้าทรงบอกให้เขาพูด เพื่อรับสินจ้าง รางวัล

“ท่านเอลีชาขอรับ  โปรดเถิด  ข้าพเจ้าจะได้สบายใจด้วย”  นาอามาน ชินกับการที่ไปยังวิหาร และพบพวกพระนักบวช   เขาจะต้องนำของไปถวายมากมาย

“ไม่รับแน่นอน ท่านนาอามาน”  เอลีชาพูดอย่างตรงไปตรงมา “เงินเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยท่านหรอกนะ”

นาอามานนิ่ง… จริงซินะ  พระเจ้าใหญ่ยิ่งขนาดนี้ จะสนพระทัยในของเหล่านี้หรือ

ภาพจาก bibleencyclopedia.com

 

ดังนั้น นาอามานจึงขอสิ่งที่แปลกมาก

“ถ้าอย่างนั้น  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าได้บรรทุกดินไปกับล่อสองตัว  เพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครื่องบูชากับพระไหนทั้งสิ้น  จะถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลเท่านั้น”

นาอามานตั้งใจแน่วแน่  เขาเข้าใจไปว่า เอาดินไปจากอิสราเอล ก็เหมือนกับไปนมัสการพระเจ้าที่นั่น

“อีกอย่างขอพระเจ้าทรงยกโทษให้ข้าพเจ้า  ขณะที่พระราชาของข้าพเจ้าไปบูชาเจ้าริมโมน  ข้าพเจ้าต้องพยุงพระราชาไว้ทำให้ต้องโค้งตัวในวิหารนั้น ขอพระเจ้ายกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย “

ครั้งนี้ ทำให้เห็นแล้วว่า นาอามานรู้ชัดว่า ใครเป็นใคร  ใครเป็นพระเจ้า ใครเป็นแค่รูปปั้น!

“ขอท่านกลับบ้านไปอย่างสันติเถิด”

เอลีชากล่าว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.