Bubee Homepage

ความเชื่อผสม ๑๗-๓

2 พงศ์กษัตริย์ 17:27-41

ประชาชนไม่อยากอยู่ในดินแดนแห่งสิงโตอีกแล้ว

แต่ราชาแห่งอัสซีเรียทรงต้องการวางพวกเขาไว้ที่นั่น เพื่อเป็นกันชนไม่ให้คนอิสราเอลลุกฮือขึ้นง่าย ๆ

“สิงโตพวกนี้ ไม่ได้มาเอง  พระเจ้าทรงส่งมันมาแน่นอน”   พวกเขายืนยันกับพระราชา

…..เราจะทำอย่างไรดี?….  พระราชาทรงตรึกตรอง ในที่สุด พระองค์ก็บัญชามาว่า

“เอาอย่างนี้ ข้าว่า นี่เป็นทางออกดีที่สุดแล้ว!”  ทรงหันไปหามหาดเล็ก

สิงโตกับประชาชนในสะมาเรีย กุสตาฟ ดอเร่

“ให้เจ้าไปหาปุโรหิตท่ามกลางพวกที่เรากวาดต้อนมาอยู่ในหัวเมืองของเราสักคน  แล้วส่งกลับไป เพื่อไปสอนให้ประชาชนของเราได้รู้ว่า พระเจ้าแห่งดินแดนนั้นทรงประสงค์สิ่งใด  พวกเราจะได้ทำตามให้ถูกต้อง”

พวกเขาไปหาจนเจอปุโรหิตคนหนึ่ง  แล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่เมืองเบธเอล  สอนให้ประชาชนให้รู้จักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้า  เรื่องของเรื่อง   ยังมีชนชาติที่ย้ายมาจากที่อื่นอีกมากมาย  เหมือนกับให้ประชาชาติต่าง ๆ เข้ามาอยู่ผสมปนเปกันไป   ปุโรหิตท่านนี้ สอนไป ผู้คนก็รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง

มันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเข้าไปอีก

เหมือนกับสร้างศาสนาผสม  …..

เพราะชนชาติอัสซีเรียเหล่านี้ พวกเขาต่าง  ตั้งเทวรูปของพวกเขาไว้ตามสถานบูชาบนที่สูง

คนที่มาจากบาบิโลน  สร้างเทวรูปสุคคท-เบโนท

คนที่มาจาก คูธาห์ ก็มีเทวรูปเนอร์กัล

คนที่มาจาก ฮามัท  มีเทวรูปอาชิมา

คนอัฟวิมสร้างเทวรูป นิบหัส และทารทัก

คนเสฟารวาอิมทำสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น  พวกเขาเผาลูกตัวเองสังเวยเทวรูปอัดรัมเมเลค อานัมเมเลค

ต่างก็มีปุโรหิตประจำสถานบูชาของตัวเอง

แล้วจากนั้นพวกเขาก็นมัสการพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วย

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงชัง จำได้ไหม พระบัญญัติสิบประการข้อแรกที่พระเจ้าประทานแก่โมเสสนั้นกล่าวว่า

“อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย!”

“อย่านมัสการพระอื่นใด  อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติพระเหล่านั้น

จงนมัสการองค์พระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว “

 

เวลานี้ ประชาชนชาติต่าง ๆ  เข้ามาสุมกันอยู่ในดินแดนอิสราเอล และมีการถวายบูชาผสมผสานแบบที่พวกเขาพอใจ….

พวกเขาทำตามใจของเขา ไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสอน ……

และที่ร้ายไปกว่าการกระทำของคนต่างชาติ…

คนอิสราเอลที่เหลืออยู่  ก็หลงทำตามพวกเขาไป   ทั้งบูชารูปเคารพ และนมัสการพระเจ้า  และทำแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลานาน ….

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.