Bubee Homepage

คำทำนายที่เป็นจริง ๒๓-๔

2 พงศ์กษัตริย์ 23:16-23

“นั่น  มีสุสานอยู่ข้างภูเขา  ให้พวกเจ้าไปขุดกระดูกออกมาเผาบนแท่นบูชาเหล่านี้ ให้มันเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปเลย”  พระราชาทรงบัญชาเมื่อทรงเห็นสุสานอยู่ไม่ไกลนัก
“แล้วหินจารึกที่สุสานนั่นมันอะไรกัน   ดูแปลก และไม่เหมือนอะไรเลยในสุสานนั้น เหมือนอนุสาวรีย์มากกว่า”  พระราชาทรงถามคนแถวนั้น

“เป็นหลุมฝังศพของคนของพระเจ้าที่เคยมาประกาศว่า   จะมีพระราชาองค์หนึ่งมาทำลายสิ่งเหล่านี้พะยะค่ะ  และพระองค์ก็ได้ทรงทำให้คำทำนายนั้น สำเร็จจริง ๆ”

“ข้าแต่พระราชา ชายคนนั้นเขาทำนายตรงมากพะยะค่ะ”   อีกคนหนึ่งทูล

“ยังไงรึ?”  ราชาโยสิยาห์ทรงสนพระทัย

“เพราะเขากล่าวว่า  พระราชาผู้ที่จะมาทำลายสิ่งเหล่านี้ทรงพระนามว่า โยสิยาห์ พะยะค่ะ”

“ฮ้า… อย่างนั้นเลยรึ”   พระราชาทรงก้มลง อธิษฐาน “ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ยิ่งนัก พระองค์ทรงทำทุกอย่างตามที่ทรงแจ้งไว้ล่วงหน้า แม้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ทราบเลยสักนิด”  พระองค์ทรงตื้นตันที่พระเจ้าทรงวางแผนมาก่อนล่วงหน้าหลายร้อยปี  และทรงเป็นคนที่พระเจ้าทรงวางตัวไว้

เป็นความจริงว่า เมื่อนานมาแล้ว  มีคนของพระเจ้าคนหนึ่งได้เดินทางมาทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น  …

“ถ้าอย่างนั้น ขอพวกเจ้าอย่าไปยุ่งกับสุสานของเขา  อย่าไปย้ายกระดูกของเขาด้วย” ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ไปแตะต้องหลุมศพเหล่านั้น

จากนั้น ราชาโยสิยาห์ก็ทรงส่งให้ทำลายแท่นบูชาทั้งสิ้นในแผ่นดินสะมาเรียทางเหนือ  แม้ว่าจะมีอัสซีเรียครองอยู่ แต่ดูเหมือนว่า พระราชาทรงทำได้สำเร็จ พร้อมกับประหารปุโรหิตของที่สูงเหล่านั้น  ประหารบนแท่นบูชา และเผากระดูกพวกเขาบนนั้น  อื๊อ …. น่ากลัว  ไม่น่ามองเลย

หลังจากที่ทรงทำลายสิ่งเหล่านั้น พระราชาก็ทรงสั่งให้ประชาชนถือเทศกาลปัสกาถวายพระเจ้า   เป็นเทศกาลที่จะทำให้พวกเขาระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์   ทำให้เขาได้ขอบคุณพระองค์ที่ประทานแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ให้  แต่… พวกเขาไม่ได้ถือรักษาเทศกาลนี้มายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีกษัตริย์ปกครองเสียอีก  พวกเขาจึงพากันลืมพระคุณของพระองค์  ลืมราชกิจอัศจรรย์ที่พระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำเขาผ่านถิ่นทุรกันดารและทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล

ดังนั้น ในปีที่ 18 แห่งรัชกาลโยสิยาห์

ประชาชนในเยรูซาเล็มจึงได้ระลึกถึงราชกิจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้ง!!

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.