Bubee Homepage

คำทำนายสุดท้ายของเอลีชา ๑๓-๓

เอลีชาได้บอกล่วงหน้าว่า พระราชาเยโฮอาช  จะมีชัยชนะต่อศัตรู หลังจากที่ให้พระองค์ยิงธนูออกไปทางหน้าต่างด้านตะวันออก  จากนั้น
เขาทูลว่า
“ขอพระราชาทรงหยิบลูกศรขึ้นมาพะยะค่ะ”

พระราชาทรงทำตามนั้น

“ขอพระองค์ทรงฟาดลงไปที่พื้น”

พระองค์ทรงฟาดลงไป 3 ครั้ง  แล้วพระองค์ทรงหยุด มองเอลีชา

“ทำไมทรงตีแค่ 3 ครั้ง”   เอลีชาไม่พอใจมาก  “พระองค์น่าจะฟาดพื้นสัก 5 หรือ 6 ครั้ง เพื่อว่า พระองค์จะทรงชนะซีเรียแบบขาดลอย   แต่นี่พระองค์จะทรงชนะเขาแค่  3 ครั้งเท่านั้น

หลังจากนั้น  เอลีชาก็สิ้นชีวิตไป

ต่อมา ซีเรียก็ยังคงเข้ามาโจมตีอิสราเอลไม่หยุดหย่อน   ตลอดที่เยโฮอาหาสครองราชย์   ราชาฮาซาเอลแห่งซีเรียก็ทำสงครามกับพระองค์เสมอ

แม้เยโฮอาหาสเป็นราชาที่ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า  แต่พระเจ้ายังสงสารคนอิสราเอลมาก    พระองค์ทรงเห็นแก่พันธสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัมและลูกหลานนานมาแล้ว   และพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเยโฮอาหาส    ดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงเขี่ยเขาทิ้งให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์     แต่คำตอบของพระองค์ไม่ได้มาทันที  พระองค์ทรงตอบในรัชสมัยของโอรส

ต่อมา เบนฮาดัด ราชโอรสของฮาซาเอลได้ขึ้นครอง   เท่ากับว่าตอนนี้ เยโฮอาช กับ เบนฮาดัดรุ่นลูก  ต้องสู้กันต่อไป

เยโฮอาชได้ยึดหัวเมืองที่ซีเรียยึดไปคืนกลับมาได้หลายเมือง

และพระองค์ชนะซีเรีย 3 ครั้งอย่างที่เอลีชาได้บอกไว้…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.