Bubee Homepage

คำลวงของศัตรู ๑๘-๔

2 พงศ์กษัตริย์ 18:15-37

ขอร้องก็ไม่ฟัง  ท่าทางรับชาเคห์ผู้นี้โอหัง  เขาคิดว่า อย่างไรเขาก็จะชนะ…

รับชาเคห์ยังคงวางท่ากร่าง  ร้องเสียงดังต่อเป็นภาษายูดาห์ว่า  “ขอให้ทุกคนฟังคำของราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอัสซีเรีย  ราชาทรงกล่าวว่า  อย่ายอมให้เฮเซคียาห์มาหลอกพวกเจ้า  เพราะเฮเซคียาห์ไม่สามารถช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเรา”   เขาหยุด มองไปรอบ ๆ   เขาเห็นว่า ทุกคนกำลังตั้งใจฟังเขา

กษัตริย์เซนนาเคริบแห่งอัสซีเรีย  สมัยของราชาเฮเซคียาห์

“อย่าให้เฮเซคียาห์หลอกเจ้าให้เชื่อพระเจ้า  เขาจะกล่าวว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเราแน่นอน และพระเจ้าจะไม่ทรงให้ดินแดนนี้กับราชาแห่งอัสซีเรีย” ตอนนั้น หลายคนเริ่มกระสับกระส่าย ดูซิ ศัตรูมากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า

“อย่าฟังเสียงของเฮเซคียาห์เด็ดขาด    ขอให้พวกท่านฟังดี ๆ ว่า ราชาแห่งอัสซีเรียสัญญาจะให้อะไรกับพวกท่านบ้าง”

“จงมาหาเรา สร้างสันติร่วมกับเรา  แล้วท่านทุกคนจะมีองุ่นของตนเอง มีต้นมะเดื่อของดนเอง  ต่างคนจะมีบ่อน้ำของตนเองด้วย  ราชาแห่งอัสซีเรียจะนำพวกท่านไปยังดินแดนที่เหมือนกับแผ่นดินของท่านนี้  มันเป็นผืนดินที่อุดมด้วยข้าวและไวน์องุ่น  มีขนมปัง และสวนองุ่น มีทั้งต้นมะกอก และน้ำผึ้ง  พวกท่านจะได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข” รับชาเคห์เล่าถึงลักษณะของดินแดนที่เขาจะกวาดคนเหล่านี้ไปเป็นเชลย…

ยังไงกันนี่?

จะเอาไปเป็นเชลย  แต่ยังพูดจาเหมือนหาเสียง

“อย่าให้เฮเซคียาห์นำพวกเจ้าไปผิด ๆ  อย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเรา “     รับชาเคห์เป็นฝ่ายตรงข้ามพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัด  เขาโอ้อวดว่า ตัวเขายอด  และพระของดินแดนไหนก็ไม่ชนะเขา

รับชาเคห์หารู้ไม่ว่า พระเที่ยงแท้ ผู้ทรงสร้างโลก  กับ พระปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น เอามาเทียบกันไม่ได้

“มีพระเจ้าแห่งชาติไหนบ้าง ที่สามารถยึดดินแดนของตนเอง ไม่ให้ตกเป็นของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียบ้าง?  ฮะฮ้า  ไม่เคยเห็น  ไหน ไหน… พระเจ้าของฮามัท และอารปัด  ไหน พระเจ้าของเสฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาห์   ไหน  มีพระเจ้าองค์ไหนที่ยึดสะมาเรียไว้จากราชาแห่งอัสซีเรียได้  โธ่เอ๋ย ไม่มีพระประจำดินแดนไหนเลยที่ปกป้องแผ่นดินของตนเองไว้ได้  แล้วอย่างนี้ พระผู้เป็นเจ้าจะยึดเยรูซาเล็มไว้จากเราได้อย่างไรกัน?  ขอให้คิดดีๆ”

แต่ไม่มีประชาชนสักคนจะตอบรับชาเคห์    เพราะราชาเฮเซคียาห์ทรงสั่งไว้ไม่ให้ไปต่อปากต่อคำกับเขา

มีสามคนที่เข้าเฝ้ากษัตริย์ด้วยเสื้อผ้ากระสอบขาดรุ่งริ่ง  เขาทั้งสามกลุ้มใจมาก นำเรื่องราวทั้งหมดไปทูลกับราชาเฮเซคียาห์

พวกเขาคือ ผู้บัญชาการราชสำนัก  ราชเลขา และเจ้ากรมสารบรรณ …

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.