Bubee Homepage

คำสั่งจากพระราชา ๑๒-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 12:1-8

ราชาเยฮูครองอิสราเอลทางเหนือมาได้ 7 ปี  โยอาช เจ้าชายน้อยก็ขึ้นครองราชย์ในแผ่นดินยูดาห์ทางใต้

กษัตริย์ทางเหนือเป็นแม่ทัพมาก่อน อายุมาก เชี่ยวชาญในการรบ  และพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขา ส่วนกษัตริย์ทางใต้เป็นเด็กอายุเพียง 7 ปี   ไม่รู้เรื่องอะไรเลย   แต่เจ้าชายน้อยองค์นี้ก็มีพระมารดา คือศิบิยาห์  และปุโรหิตเยโฮยาดา ผู้อาวุโสคอยสอนวิชาการต่าง ๆ  ทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิต  และในการปกครอง

ท่านปุโรหิตยังเป็นผู้คอยถวายคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ตลอดมา

แต่น่าเสียดายมากที่ในยูดาห์ยังมีสถานบูชาในที่สูงซึ่งพระนางอาธาลิยาห์ได้สร้างไว้    และเจ้าชายน้อยก็ไม่ได้ทรงจัดการทำลายสถานที่เหล่านี้   ทำให้คนยูดาห์บางคนยังไปถวายเครื่องบูชาที่นั่น   น่าเสียดายจริง ๆ …..

 

ในสมัยของพระราชาโยอาช  ประชาชนได้นำเงินมาถวายในพระวิหารเป็นประจำ

เงินถวายที่พระวิหารนั้นมีจาก

เงิน จากการสำรวจประชากร  ทุกคนที่อายุครบ 20 ปีต้องจ่ายเงินนี้

เงินถวายตามคำที่ประชาชนปฏิญาณไว้  เป็นเงินที่ประชาชนแต่ละคนเขาประเมินว่า ตัวเขาเองควรจะต้องจ่ายเท่าไร เป็นเงินที่เหมือนกับภาษีทรัพย์สินที่แต่ละคนมี  และรวมถึงเงินถวายหนึ่งในสิบด้วย

เงินถวายที่พระวิหารตามสมัครใจ

ไม่ทราบนามผู้วาดทราบเฉพาะอักษรต้น  I. F . จาก biblical-art.com

เงินเหล่านี้ ก็ต้องมีผู้ดูแลเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลพระวิหาร  และเป็นเงินรายได้สำหรับผู้ดูแล ปุโรหิต

พระวิหาร ชำรุดมากในช่วงรัชสมัยก่อน ๆ ที่ผ่านมา   ดูไม่ดีเลย  พระราชาทรงประสงค์ให้พระวิหารนั้นงดงามเหมือนคราวที่พระราชาซาโลมอนได้ทรงสร้างไว้   รู้ไหมว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นมันต้องมากมายจริง ๆ เพราะว่า ชำรุดทรุดโทรมจนดูไม่ได้

แล้ววันหนึ่ง พระราชาโยอาชก็ทรงสั่งว่า ให้เอาเงินจากผู้ดูแลเงินไปซ่อมแซมพระวิหารด้วย….  นี่เป็นคำสั่งจากพระราชาเอง พระองค์ไม่ได้ทรงปรึกษาใคร   ทุกคนก็รับคำ

แต่…. จนกระทั่งปีที่ 23 ของรัชสมัยพระราชาโยอาช  ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

มันเกิดอะไรขึ้นหรือ?

ทำไมไม่มีเงินพอที่จะซ่อมแซมพระวิหารเลยหรือ?

พระราชาทรงเรียกปุโรหิตเยโฮยาดาและท่านอื่น ๆ  เข้ามาเฝ้า

“ท่านทั้งหลายก็เห็นว่า พระวิหารนั้นทั้งเก่าและมีหลายจุดที่ต้องซ่อมจริง ๆ  แต่เหตุใดเล่า จึงไม่ได้ซ่อมเสียที เราได้สั่งมาตั้งหลายปีแล้วนะ”

เมื่อสืบไปสืบมา  เรื่องของเรื่องก็คือ

เมื่อประชาชนมาถวายเงิน  คนที่ทำงานดูแลพระวิหาร และปุโรหิตบางคนก็ได้เก็บเงินนั้นไว้เป็นส่วนตัว ไม่ได้เอาเงินมารวบรวมเพื่อทำตามโครงการซ่อมแซมที่พระราชาทรงบัญชา

แล้วทีนี้จะทำอย่างไรดี?

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชน

แต่อยู่ที่ผู้ที่ดูแลพระวิหาร….. พระราชาจะทรงทำอย่างไรดี?

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.