Bubee Homepage

คำสาปข้ามรุ่น ๙-๓

เยฮูขี่รถศึกมาเผชิญหน้ากับพระราชาโยรัมแห่งอิสราเอล  หลังจากที่ได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์  และมีนายทหารทั้งปวงรับรองให้เขาเป็นกษัตริย์ด้วย  พระราชาทรงตกพระทัยมาก  ….

2 พงศ์กษัตริย์ 9:21-26

แต่….ไม่มีทางอื่นที่จะทำได้  นอกจากเผชิญหน้ากับเยฮู

ราชาโยรัมอิสราเอลจึงสั่งเตรียมพร้อมรถรบ  ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงบาดเจ็บอยู่   ทั้งพระองค์ และอาหัสยาห์ พระราชาแห่งยูดาห์ ขึ้นรถม้าออกมาประจันหน้าเยฮูที่ทุ่งนาของนาโบท ….. ที่ทุ่งซึ่งเยเซเบลและอาหับยึดมาจากนาโบทเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“เยฮู  เจ้ามาหาเราอย่างสันติหรือ?”  พระราชาทรงเอ่ยถาม

“จะสันติได้อย่างไร?  พระราชาโยรัม… ในเมื่อทั้งประเทศยังมีการกราบไหว้รูปเคารพ   มีการเล่นคาถา อาคมของนางเยเซเบล มารดาของฝ่าพระบาทอย่างกลาดเกลื่อนเช่นนี้  ”

ราชาโยรัมอิสราเอลทรงตกพระทัยอย่างยิ่ง

ไม่นึกเลยว่า เยฮูจะพูดอย่างโอหังต่อพระราชา….

นั่นหมายความว่า  พระองค์จะต้องถูกเขาตามสังหารแน่นอน !

พระราชาหันไปหาราชาอาหัสยาห์แห่งยูดาห์

“อาหัสยาห์  พวกนี้เป็นคนทรยศ!  หนีเร็ว…”

ขณะนั้นเอง เยฮูโก่งธนูเล็งมาที่พระราชา  ยิงออกไปเต็มแรง  ลูกธนูวิ่งผ่านอากาศ

วิ้วววววว……..

ปัก!!


“โอ้ย!” พระราชาร้องเสียงหลง  … ลูกธนูปักด้านหลังเสียบทะลุหัวใจ

พระราชาล้มลงบนรถรบนั้น

“บิดคาร์”  เยฮูหันมาสั่งพลขับ  ”เอาศพของเจ้าโยรัมทิ้งไว้บนที่ดินของท่านนาโบทชาวยิสราเอล…”

“ขอรับ”

ทั้งสองชลอรถม้าเพื่อบิดคาร์จะได้ทำตามที่เยฮูสั่ง

“จำได้ไหม?…. ตอนที่เราสองคนตามราชาอาหับบิดาของเขามานั้น   พระเจ้าเคยตรัสผ่านทางเอลียาห์ว่า …“ในที่ ๆ สุนัขเลียเลือดของนาโบท   สุนัขจะเลียเลือดของเจ้าด้วย”

“เอาเลย  เจ้าไปลากศพพระราชาลงมาไว้บนผืนดินของท่านนาโบท…. ให้เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.