Bubee Homepage

งานเลี้ยงที่แปลกมาก ๔-๕

2 พงศ์กษัตริย์ 4:42-44

อยู่มา มีชายคนหนึ่ง จากหมู่บ้านบาอัลชาลิลาห์   มันเป็นหมู่บ้านที่คนเชื่อในเจ้าบาอัล  แต่เขาเชื่อพระเจ้า และเชื่อว่า เขาควรจะถวายสิ่งที่เป็นผลแรกของการทำไร่ของเขาแด่พระเจ้า

เขาจะทำอย่างไรดี?

เขาปลูกข้าว และท่ามกลางอากาศแห้ง  การกันดารอาหาร  เขากลับมีข้าวบาร์เลย์  และยังทำเป็นขนมปังได้ด้วย

เขาจะถวายพระเจ้าอย่างไร ?  ให้กับใครดี?  สมัยก่อนนั้น ต้องเอาไปที่พลับพลา หรือพระวิหารของพระเจ้า  แต่ในอิสราเอลทางเหนือ ไม่มีพระวิหาร ไม่มีพลับพลา

นึกขึ้นได้….

“ท่านเอลีชาไง!      เราเอาไปให้ท่านเอลีชา  เพราะท่านคอยดูแลจิตวิญญาณของพวกเรา   ท่านเป็นคนเดียวที่เหมาะสม  และท่านก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อพวกเราได้   ดีจริงที่คิดออก”

เขาจึงมาหาเอลีชา พร้อมกับขนมปังบารลี 20 ก้อน  ยังมีรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบมาด้วย

รวงข้าวบาร์เลย์เป็นแบบนี้  ภาพจาก  infotime.co.gp

คิดว่า เอลีชาจะดีใจไหม?

คงดีใจ  แต่…. เขาไม่ได้เก็บเอาไว้    เขาทำอะไรหรือ?

เอลีชากล่าวขอบใจเขา  คนที่อยู่ใกล้ ๆ  คอยมองดูว่า เอลีชา จะสั่งให้ทำอะไร

เอลีชากล่าวว่า  ” เอา  เอาอาหารนั้นมาทำให้คนพวกนี้รับประทานกันเถอะ”

“ฮ้า  ท่านขอรับ   กระผมจะเอาอาหารแค่นี้ให้คนตั้ง 100 คน กินพอหรือขอรับ?”

เอลีชาจึงต้องสั่งซ้ำอีกครั้ง

“เอาเถอะน่ะ   จงให้พวกเขาได้กินอาหารเหล่านี้   เพราะพระเจ้าตรัสว่า  ทุกคนจะได้กินอาหาร และยังเหลืออีกด้วย”

“ได้… ขอรับ …..”  พวกเขาจึงกุลีกุจอ ช่วยกันกับอีกหลายคน จัดโต๊ะ  จัดอาหาร

มหัศจรรย์จริง!

เมื่อเขานั่งลง และกินอาหารนั้น  เขากินได้ครบทุกคน   แถมยังมีอาหารเหลืออยู่จริง

“ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูพวกเรา”

เรื่องราวที่เกิดขึ้น  กลายเป็นสิ่งที่เขาเล่าลือกันไปทั่ว….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.