Bubee Homepage

งานเลี้ยงประหลาด ๖-๔

 

2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23

ทันใดนั้นเอง กองทัพมหึมาของซีเรียก็เริ่มเข้าบุกเมืองโดธาน

“พวกเราบุก  จับเอลีชาผู้เดียว   ให้จับเป็น!!”

แต่ทันทีที่ทหารบุกเข้ามาอย่างรีบเร่งนั้น  เอลีชาอธิษฐานอย่างรวดเร็ว ด่วนสุด

“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ มองไม่เห็น”

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเอลีชา ในวินาทีนั้นเอง

ทหารเหล่านั้นมองอะไรไม่เห็นไปตาม ๆ  กัน

“เรามองอะไรไม่เห็นเลย”ทหารนายหนึ่งบอกเพื่อน

“เราก็มองไม่เห็น”

“ตาของข้าพร่ามัวไปหมด”

 

แต่พวกเขาได้ยินเสียงของคนหนึ่งตะโกนว่า

“นี่ไม่ใช่หนทางและเมืองที่พวกท่านจะไป  ขอให้ท่านตามข้ามา  และข้าจะพาไปหาคนที่ท่านต้องการตัว”

“ตามมา  ตามมาทางนี้”  เสียงนั้น บอกทางให้ทหารตามไปตลอดทาง

“ตามเสียงนั้นไปก่อน” พวกเขาได้ยินผู้บัญชาการร้อง

ทหารซีเรียหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเสียงของเอลีชา

ภาพจาก mudpreacher.org

ในที่สุด จากเมืองโดธาน ทหารขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองสะมาเรีย

เมืองสะมาเรียรึ  เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนี่นา  พระราชาของอิสราเอลก็อยู่ในเมืองนั้น

ทหารตามเสียงไปเพราะมองอะไรไม่เห็น  ทุกคนพากันเดินชิด ๆ กัน ไม่แตกแถว  พวกเขากลัวกันมาก  ลองคิดดูซิ  ทุกคนเดินไปกันชิด ๆ  ไม่ยอมออกห่างกัน  … พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลย

เมื่อพวกเขาเข้าไปในเมืองสะมาเรียจนครบทุกคน   เอลีชาอธิษฐานอีกครั้ง

“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงเปิดตาพวกเขาให้มองเห็น”

ทันใดนั้นเอง ทหารทุกคนก็มองเห็นว่า ตนเองอยู่ในเมืองของศัตรู  มีทหารอิสราเอลล้อมรอบอยู่

“”บิดาเจ้าข้า  เราจะสังหารพวกเขาทั้งหมดนี่ดีไหม?”  พระราชาอิสราเอลทรงถามเอลีชา

“อย่าเลย  ท่านจะไปฆ่าพวกเขาด้วยดาบและธนูหรือ  เขาป็นเชลยของพระองค์แล้ว  อย่าทำอะไรพวกเขาเลย”

“อืมม…  ถ้าอย่างนั้นจะปล่อยไปรึ?”

“ขอพระองค์ทรงโปรดสั่งให้จัดอาหาร และน้ำให้พวกเขา และปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด”

ดังนั้น

พระราชาอิสราเอลจึงเลี้ยงทหารซีเรียที่เข้ามาในเมืองจนอิ่มหนำ

แล้วส่งกลับไปยังพระราชาซีเรีย…. นับเป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์การรบพุ่งของทั้งสองประเทศ

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.