Bubee Homepage

จากไปจริง ๒-๒

ความเดิม

เอลียาห์ได้ทดสอบความมุ่งมั่นของเอลีชา  แต่เอลีชาผ่านหมด  เขาเดินทางไปทุกแห่งที่เอลียาห์ไป   และเขาก็ได้เห็นเอลียาห์ถูกพระเจ้ารับขึ้นไปด้วย  แต่เสื้อคลุมของเอลียาห์ตกอยู่หน้าเอลีชา….

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 13-

เอลีชาหยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์ขึ้นมา

เขามองมันสักครู่   คิดอะไรอยู่หรือ?…. พระเจ้าได้ให้เราเป็นตัวแทนของท่านเอลียาห์ใช่ไหม  ทำไมเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว ?

จิตรกรอีกท่าน จินตนาการภาพที่เอลียาห์จากเอลีชาไป

เอลีชาเดินไปริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนอีกครั้ง

จากนั้น เอาเสื้อคลุมฟาดไปที่น้ำ

เพี๊ยะ……

เขาร้องเสียดังออกมาว่า  ”พระผู้เป็นเจ้าของท่านเอลียาห์ อยู่ที่ไหน?”

แค่นั้นเอง

น้ำก็แยกออกให้เห็นต่อหน้าต่อตา

เอลีชาจึงเดินข้าม แม่น้ำจอร์แดนในแผ่นดินแห้ง

 

มีกี่คนแล้วที่ได้เดินข้ามน้ำบนแผ่นดินแห้ง

โมเสสได้นำคนของพระเจ้าข้ามทะเลแดง

โยชูวาก็เคยนำคนของพระเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนเช่นกัน

วันนี้เอง เอลียาห์ได้นำเอลีชาข้ามแม่น้ำจอร์แดน…

การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบนี้  มันหมายความว่าอย่างไร

เมื่อพระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์ให้ทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ   ทุกสิ่งเป็นไปได้… ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นใคร  หากพระเจ้าจะทรงพอพระทัยที่จะใช้เขา

 

อย่าลืมว่า ยังมีคนที่กล่าวคำของพระเจ้าที่มาจากเมืองเยรีโค ได้เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ด้วย

ต่างหันไปพูดกันว่า

“ดูซิ  ฤทธิ์ของท่านเอลียาห์มาอยู่กับท่านเอลีชาแล้ว  นี่เราเห็นกับตาเลย”

“ไป   ไป  พวกเราไปเคารพท่านกันเถอะ”

เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เอลีชา ก็เสนอว่า

“ท่านขอรับ  ให้พวกเราไปตามหาอาจารย์ของท่านกันดีไหม?  เพราะว่า พระวิญญาณของพระเจ้าอาจจะรับท่านเอลียาไป  แต่…”

“แต่อะไร  ฮึ?”  เอลีชาหันมาถาม

“ไม่แน่ว่า พระเจ้าอาจจะทรงปล่อยท่านเอลียาห์ไว้บนภูเขา”

“นั่นซิขอรับ  อาจปล่อยไว้ตามหุบเขาที่ใดที่หนึ่งก็ได้”

“ไม่ต้อง  ไม่ต้องส่งพวกเขาไป…”

เอลีชาแน่ใจแล้วว่า พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไปอย่างที่เห็น

และจะไม่เอาเอลียาห์ไปทิ้งไว้ที่ไหนทั้งนั้น

เพราะเอลียาไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.