Bubee Homepage

จุดจบของราชวงศ์ยูดาห์ ๒๕-๑

2  พงศ์กษัตริย์ 24:17-25:7

ครั้งแรก  เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมาล้อมยูดาห์นั้น   ราชาเยโฮยาคีนได้มอบตัวพระองค์เองให้กับกษัตริย์แห่งบาบิโลน   พระองค์ถูกกวาดไปพร้อมกับประชาชน  และเศเดคียาห์ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของเยโฮยาคีนถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แทน

เนบูคัดเนสซาร์ได้ทำศึกอย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ  พระองค์ทรงรีบที่จะกลับไปบาบิโลน เพราะราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์

ตอนที่เศเดคียาห์เริ่มครองยูดาห์นั้น  อายุ 21 พรรษาเอง     และไม่ได้เริ่มต้นดีเลย   แต่กลับไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าแบบเยโฮอาหาส เยโฮยาคิม และเยโฮยาคีน  และนี่เป็นสุดท้ายของเวลาที่พระเจ้าจะทรงจัดการเหวี่ยงเยรูซาเล็มและยูดาห์ออกไปแล้ว   และเศเดคียาห์หาเรื่องให้กับตนเองด้วยการเป็นกบฎต่อพระราชาแห่งบาบิโลน      พระเจ้าทรงทำอะไร….

พระเจ้าทรงส่งเนบูคัดเนสซาร์กลับมาอีกครั้ง  มาพร้อมกับกองทัพใหญ่   คราวนี้ ได้ล้อมเยรูซาเล็มไว้   มีการสร้างเครื่องกั้นไม่ให้ประชาชนออกไปข้างนอก  หรือคนที่อยู่ข้างนอกเมืองก็ไม่อาจเข้ามาในเมืองได้   อย่างนี้ ไม่มีทางชนะแล้ว  คนในเมืองอดอาหาร อดน้ำ  เป็นการกันดารอาหารที่เกิดจากสงคราม  โหดร้ายยิ่งนัก

ในที่สุด กรุงแตก!

ทหารพาพระราชาหนีออกไป มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำจอร์แดน

หนีออกมาได้อย่างไร  พวกเขาออกมาทางข้าง ๆ พระราชวัง

แต่แล้ว  ทหารของบาบิโลนก็ตามมาจนได้  ทันกันที่เมืองเยรีโค  ทำให้ทหารกระจัดกระจายหนีเอาตัวรอด  .. ไม่มีใครอยากอยู่กับราชาเศเดคียาห์  ไม่มีใครอยากปกป้องพระองค์ พวกเขาเห็นว่า  พระราชาเองนั่นแหละเป็นตัวการที่ทำให้บาบิโลนเข้ามาตีอีกเป็นครั้งที่สอง

ภาพวาดเรื่องราวการสังหารครอบครัวเศเดคียาห์   โดยกุสตาฟ ดอเร่

เมื่อจับราชาเศเดคียาห์มาได้ พร้อมกับครอบครัวของพระองค์

พระราชาถูกลงโทษอย่างน่ากลัวมาก

หดหู่  สยดสยอง!

โดยการให้ดูทหารบาบิโลนสังหารโอรสของพระองค์เอง ต่อหน้าต่อตา!

“โปรดเมตตาข้าด้วย  พระราชาแห่งบาบิโลน  ข้าขอร้อง  เอาชีวิตข้าแทนลูกเถิด!”

ไม่ว่าเศเดคียาห์จะร้องขอชีวิตเท่าไร   ราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ไม่ฟัง

เมื่อสังหารโอรสจนหมดแล้ว เศเดคียาห์หัวใจแทบขาด  ….   พวกเขาก็ควักลูกตาของเศเดคียาห์ออก

“จับมันล่ามโซ่  พากลับไปขังที่บาบิโลน”

เป็นคำบัญชาสุดท้ายของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์!

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.