Bubee Homepage

จุดจบอาธาลิยาห์ ๑๑-๓

2 พงศ์กษัตริย์  11:13-16

ที่ท่านเยโฮยาดาได้ทำพันธสัญญากับทหารนั้น ก็เพื่อกลับไปหาคำบัญชาของพระเจ้าตั้งแต่สมัยโมเสสเพื่อให้เป็นหลักในการปกครอง    กษัตริย์ที่ปกครองมานั้นค่อย ๆ ถอยห่างไปจากคำบัญชาของพระเจ้า

ยิ่งพระนางอาธาลิยาห์ครองแล้ว   ก็ลืมไปเลย

ปกครองตามความคิด ความต้องการของพระนางเองทุกอย่าง…

นำให้ประชาชนออกจากทางของพระเจ้าไป

แต่มาบัดนี้  เยโฮยาดา ต้องการเอาพระบัญชาของพระเจ้ามาเป็นหลักสำหรับประชาชนต่อไป  เพราะนั่นคือทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง   พระพรของพระเจ้าจะมายังพวกเขาเมื่อพวกเขาเชื่อฟังพระองค์

 

“ขอพระราชาจงเจริญ!”

“ขอพระราชาจงเจริญ!”

“สรรเสริญพระเจ้า   พระองค์ไม่ทอดทิ้ง”

“สรรเสริญพระเจ้า   พระองค์ไม่ทอดทิ้ง”

เสียงที่ดังสนั่นอยู่ข้างนอกทำให้พระนางอาธาลิยาห์  ผู้ที่ยึดอำนาจมาปกครองเองเป็นเวลาหลายปี ตกใจ…

นี่มันอะไรกัน?    เกิดอะไรขึ้น?

 

พระนางทรงรู้อยู่ลึก ๆ  ว่า วันหนึ่งจะต้องมีใครยึดอำนาจไปแน่…

ดังนั้นจึงทรงเดินจากราชวังมาอย่างรวดเร็ว  ที่พระวิหารนั่น  นั่นไง  คนมากมายชุมนุมกันอยู่

ภาพจาก thebiblerevival.com

สิ่งที่พระนางเห็นนั้น ทำให้ทั้งโกรธ  ทั้งกลัว   แต่…. พระนางร้องออกมาว่า

“กบฏ !    กบฏ !”

ทุกคนหันมามองพระราชินีเป็นตาเดียว   แล้วหันไปมองท่านปุโรหิตซึ่งยืนอยู่กับเจ้าชาย

“คุมตัวพระนางออกไปเดี๋ยวนี้”  เยโฮยาดาสั่ง…

“เอาออกไปให้พ้นพระวิหาร   อย่าประหารพระนางในพระวิหารของพระเจ้า”

ทหารรับคำสั่ง  ทำตามทันที

“ปล่อย!    ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้  พวกเจ้า จับไอ้เด็กคนนั้น และเจ้าปุโรหิตทรยศด้วย”

พระนางสั่งเสียงก้องพระวิหาร

แต่… ทหารไม่ทำตาม  กลับมาจับพระนาง คุมตัวออกไปทันที

“ใครเข้ามาช่วย… ก็ให้ฆ่าได้ทันทีเลย”  เยโฮยาดาสั่งทหารต่อ….

ดังนั้น พวกเขาจึงเอาพระนางออกไปยังประตูที่ม้าจะผ่านเข้าออกราชวัง  และปลงพระชนม์พระนางที่นั่น….

ภาพวาดโดยกุสตาฟ ดอเร่ (1832-1883)

ไม่มีทหารคนใดจะเข้าข้างพระนางอาธาลิยาห์  พวกเขาเพิ่งถวายคำปฏิญาณต่อกษัตริย์น้อยองค์ใหม่

และพวกเขาทุกคนก็ต้องการเห็นประเทศที่รุ่งเรือง

มิใช่ประเทศที่ผู้ปกครองทำอะไรตามใจตัวเองโดยไร้กฎเกณฑ์  แล้วนำพาประเทศไปสู่หายนะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.