Bubee Homepage

ตกแต่งพระวิหารใหม่! ๑๖-๔

2 พงศ์กษัตริย์ 16:12-20

 

สังเกตไหมว่า  ราชาอาหัสนั้น ทรงพอพระทัยในเรื่องของความงามในข้าวของเครื่องใช้  เมื่อทรงเห็นแท่นบูชาที่แปลกออกไปจากที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่พระเยาว์  ก็ทรงสนใจทันที  และยังมีแปลนของแบบ  เป็นรายละเอียดส่งให้กับอุรียาห์เพื่อให้สร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์

ราชาอาหัสยังได้สร้างนาฬิกาแดดไว้ด้วย  แสดงว่า พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ   อีกต่างหาก

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาจากซีเรีย  ก็ต้องทรงประหลาดใจพร้อมกับชื่นชมเป็นอย่างมาก

เพราะอุรียาห์ปุโรหิตได้จัดการทำแท่นบูชาแบบของซีเรียอย่างทันอกทันใจ  เมื่อพระองค์ทรงกลับมาถึงก็เห็นแท่นนั้นวางอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว  ทรงพร้อมที่จะเข้าไปในนั้น  ดูแท่นบูชาใหม่ตามแบบที่ทรงต้องการ  ทรงดีใจเหมือนกับเด็กได้ของเล่นใหม่

แต่… นี่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระเจ้ามาก

มันเกิดขึ้นได้เพราะ ราชาอาหัสไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริง ๆ  พระองค์ไม่ได้สนพระทัยว่า พระเจ้าจะทรงพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยสิ่งใด

พระองค์ทรงรีบมาที่แท่นบูชา และถวายเครื่องเผาบูชาทันที  แต่ไม่ได้ถวายให้พระเจ้า ถวายให้กับเจ้าอื่นของซีเรีย  ….. ถึงถวายให้กับพระเจ้า  พระองค์ก็ไม่ทรงรับแน่นอน   เพราะพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กษัตริย์ทำหน้าที่ปุโรหิตมาแต่ไหนแต่ไร    นี่เป็นเหมือนกับหลาย ๆ คนที่อยากจะทำอะไรถวายพระเจ้า  แต่ทำตามใจตัวเอง ไม่ทำตามวิธีของพระเจ้า!

มาวันนี้ ราชาอาหัสทรงทำทุกอย่างตามพระทัยของพระองค์เอง และทรงสั่งอุรียาห์ว่า

“ขอให้ท่านเผาเครื่องบูชาตอนเช้า  และธัญญบูชาตอนเย็น  ทั้งของกษัตริย์และราษฎร  ….. “ราชาอาหัสทรงบอกรายละเอียดกับอุรียาห์

ราชาอาหัสทรงตั้งกฎใหม่สำหรับพระวิหาร  จาก http://associate.com

ราชาอาหัสกำลังทำสิ่งที่ร้ายแรง เป็นภัยกับประเทศโดยรวม   พระองค์กำลังสร้างศาสนาของตนเองขึ้น ตามอย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัย…  นี่เป็นการหมิ่นพระเกียรติองค์ผู้ทรงปกป้องยูดาห์จากภัยพาลทั้งปวง

และอุรียาห์ก็ทำตามที่ราชาสั่ง  โดยไม่คัดค้านสักนิด ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า ราชาอาหัสกำลังทำผิด

 

ยัง … ยังมีอีก  ราชาอาหัสเปลี่ยนรูปแบบของพระวิหารที่พระราชาซาโลมอนทรงสร้างอย่างมากมาย  มีการเอาโน่นไปไว้ตรงนี้  เอานี่ไปไว้ตรงนั้น  ทรงพอพระทัยที่จะตกแต่งพระวิหารใหม่  … แม้กระทั่งทางเข้าก็ยังเปลี่ยนเพราะเห็นแก่พระราชาอัสซีเรียเสียด้วย   เราไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไร  อาจเป็นความเชื่อคล้าย ๆ กับฮวงจุ้ยของคนจีนก็เป็นไปได้

พระราชาอาหับสิ้นพระชนม์เมื่อครองไปได้ 16  ปี

และเฮเซคียาห์ โอรสก็ขึ้นครองแทน

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.