Bubee Homepage

ถามไม่ถูกที่.. ๑-๑

ต่อจากเมื่อวาน

ความเดิม เราได้แนะนำกษัตริย์องค์ใหม่ของแผ่นดินฝ่ายเหนือ คือ อาหัสยาห์ โอรสของราชาอาหับ   กษัตริย์องค์ใหม่ของฝ่ายใต้ต่อจากราชาเยโฮชาฟัทคือ เยโฮรัม

2 พงศ์กษัตริย์ 1:1-10

หลังจากที่ราชาอาหัสยาห์ครองอิสราเอลไม่นานนัก   ความมั่นคงในประเทศก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  โมอับ ซึ่งเป็นเมืองขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิสราเอล ก็ขัดขืน ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป   แสดงว่า โอรสของราชาอาหับไม่ได้สร้างความมั่นคง  แต่เป็นผู้ที่ทำให้เมืองขึ้นทั้งหลายเริ่มเห็นทางที่จะเป็นไทแก่ตน

วันหนึ่ง  เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ราชาอาหัสยาห์คงจะเอนพระองค์พิงหน้าต่างที่เป็นช่องตารางคล้าย ๆ กับเหล็กดัดสมัยนี้ แต่เป็นไม้ที่ไม่แข็งแรงนัก    พระองค์ทรงตกลงมาจากห้องชั้นสองลงมาข้างล่างทางหน้าต่างนี้

ลองคิดดูว่าจะเป็นอย่างไร  แขน ขาหัก หรือว่าอย่างอื่น เราไม่ทราบ  มีบันทึกเพียงแค่พระองค์ป่วยไปเลย

อาการป่วยครั้งนี้ คงจะทรมาน และเป็นหนัก  ทำให้พระราชาทรงกังวลมาก

จึงเรียกผู้สื่อสารมาเฝ้า

“จงไปหาเจ้าบาอัลเซบูบ  ซึ่งเป็นเจ้าแห่งเอโครน  ถามว่า  เราจะหายจากอาการเจ็บป่วยครั้งนี้หรือไม่”

 

แต่ในขณะเดียวกัน  เอลียาห์ก็ได้รับคำสั่งจากทูตสวรรค์จากพระเจ้า

“เจ้าจงเดินทางไปหาบรรดาผู้สื่อสารของราชาอาหัสยาห์  พูดกับพวกเขาว่า … ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ  จึงดั้นด้นไปถามเจ้าบาอัลแห่งเอโครน … พระเจ้าตรัสต่อพระราชาว่า  เจ้าจะไม่ได้ออกมาจากที่นอนของเจ้า  แต่จะต้องตายแน่นอน”

เอลียาห์ไปพบผู้สื่อสาร    แจ้งอย่างที่ทูตสวรรค์สั่ง

คนที่สื่อสารให้พระราชาจึงกลับมาเร็วเกินคาด

“ทำไมพวกเจ้ากลับมาเร็ว  เจ้าไปพบเจ้าบาอัลมาแล้วรึ?”

“ข้าแต่พระราชา   ขณะที่พวกเราเดินไปตามทางนั้น มีคนหนึ่งมาพบและบอกว่า ให้พวกเรากลับไปทูลพระราชา…ว่า…”

“ว่าอะไร  บอกมาเร็ว ๆ ”

“เขาบอกให้ทูลพระองค์ว่า  ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ  จึงดั้นด้นไปถามเจ้าบาอัลแห่งเอโครน … พระเจ้าตรัสต่อพระราชาว่า  เจ้าจะไม่ได้ออกมาจากที่นอนของเจ้า  แต่จะต้องตายแน่นอน”

ราชาอาหัสยาห์ทรงโมโหมาก

“คนที่มาพบเจ้า หน้าตาเป็นอย่างไร ”

“เขาเป็นคนมีขนดกและมีหนังคาดเอวของเขาพะยะค่ะ”

“มันต้องเป็นเอลียาห์แน่นอน ” ราชาอาหัสยาห์ตรัส

“เอาอย่างนี้ เจ้าจงไปกับทหาร 50 คน  ไปหาเอลียาห์ผู้นี้  ตามเขามาให้ข้า ”

ภาพเขียนโดย กุสตาฟ ดอเร่ (1832-1883)

นายทหารกับทหารอีก 50 นาย เดินทางไป   พบเอลียาห์นั่งอยู่บนยอดเขา

“ท่านคนของพระเจ้า  พระราชาทรงสั่งให้มาเชิญท่านไปพบ  ขอโปรดลงมาด้วย”

“ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า   ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า  เผาเจ้าและคนทั้งห้าสิบของเจ้า…”

ทันใดนั้นเอง ไฟก็ลงมาเผาพวกเขาอย่างน่าสยดสยอง

เอลียาห์ทำอย่างนี้ทำไม ?

เขาต้องการอะไรจากพระราชาหรือ?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.