Bubee Homepage

น้ำมันวิเศษ ๔-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 4: 1-7

ต่อมา  มีผู้หญิงคนหนึ่ง มาขอพบเอลีชา

“ท่านเจ้าคะ   สามีของดิฉัน เป็นผู้เผยคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับท่าน    ท่านก็ทราบว่า เขาเกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกัน   แต่…”  เธอน้ำตาคลอ

“เมื่อเขาเสียชีวิตไปไม่นาน  ก็มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้   ดิฉันไม่มีอะไรจะคืนเขา  เขาจึงจะเอาลูกชายสองคนไปเป็นทาส  ขอท่านช่วยดิฉันด้วยเจ้าค่ะ”

เอลีชาเห็นใจเธอ

“บอกเรามาซิว่า ในบ้านของเจ้า มีอะไรบ้าง   เราทำอะไรให้ได้บ้างนี่?”

“ในบ้านไม่มีอะไรเจ้าค่ะ  นอกจากน้ำมันเพียงไหเดียว”

“ถ้าอย่างนั้น”  เอลีชาคิดได้  ”ให้ไปยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคน   เอามาให้มากที่สุด มีไห  มีเหยือกว่าง ก็ให้เอามา”

“ดิฉันจะทำตามนั้น   แต่..เอามาทำอะไรหรือเจ้าคะ?”

“จากนั้น เจ้าก็เข้าบ้าน ปิดประตู อย่าให้ใครเข้ามา    ทั้งตัวเจ้ากับลูกชายทั้งสอง  แล้วเทน้ำมันที่เจ้ามีอยู่ ลงในภาชนะอื่นๆ ที่ยืมมา   อันไหนเต็ม ก็แยกไว้ต่างหาก”

“ดิฉันจะทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่าง   ดิฉันลาล่ะคะท่าน”  หญิงม่ายผู้นี้ รู้จักเอลีชานานพอที่จะเชื่อใจคำสั่งของเขา

 

จากนั้น เธอกับลูกชายก็เที่ยวไปยืมภาชนะที่จะใส่น้ำมันได้  โดยไม่บอกใครว่าจะทำอะไร  เพื่อนบ้านก็ใจดีให้ยืมมามากมาย

เธอกลับเข้าบ้าน  เรียงภาชนะต่าง ๆ ไว้  จากนั้น ขอบคุณพระเจ้า และบอกลูกว่า

“ท่านเอลีชาสั่งให้เราทำอย่างนี้นะลูก   เราก็ทำตามไป  ดูซิว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างไร  แม่ไม่ต้องการให้ลูกกลายเป็นทาส  ขอบคุณพระเจ้าซะ  เราทั้งสอง”

เด็กทั้งสองขอบคุณพระเจ้า

จากนั้น เขาก็ช่วยส่งไหเพื่อว่า แม่จะเอาน้ำมันที่มีอยู่เทลงในไห

ประหลาดมาก….

เทออกมาเท่าไร น้ำมันก็ไม่หมด  จนกระทั่ง….

“แม่จ๋า  เราไม่มีไห เหลืออยู่แล้ว  ไม่มีเหยือก หรือถ้วยด้วย”

พอไม่มีภาชนะ  น้ำมันก็หยุดไหลออกมา

“ขอบคุณพระเจ้า  ขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ”  นางยิ้ม “ไปกันเถอะลูก  เราไปหาท่านเอลีชากัน”

 

“ท่านค่ะ  ที่ท่านให้ดิฉันทำ  มันแปลกมาก  เพราะตอนนี้ ดิฉันมีน้ำมันเต็มบ้าน”

“ไปขายน้ำมันเหล่านี้ซิ   เอาเงินไปใช้หนี้  ลูกของเจ้าจะได้อยู่กับเจ้าตลอดไป ”

“ขอบคุณพระเจ้า  ขอบคุณท่านเจ้าค่ะ”

“ส่วนน้ำมันที่เหลือ เจ้าก็ใช้เลี้ยงชีวิตไปนะ”

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.