Bubee Homepage

บ้านข้าก็มีแม่น้ำ! ๕-๓

ความเดิม

นาอามาน นำสารจากพระราชาซีเรียมาส่งให้พระราชาแห่งอิสราเอล   โดยที่ทรงเข้าใจว่า พระราชาแห่งอิสราเอลสามารถรักษาโรคเรื้อนได้   ซึ่งทำให้พระราชาอิสราเอลกังวล และทรงฉีกเสื้อของพระองค์   ข่าวนี้ ทำให้คนทั้งเมืองตกใจด้วยเช่นกัน

2 พงศ์กษัตริย์ 5:8-14

เมื่อเอลีชาผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้า เกิดได้ยินว่า พระราชาแห่งอิสราเอลทรงเป็นทุกข์จนฉีกฉลองพระองค์  จึงใช้คนหนึ่งไปเฝ้าพระราชา

“มาจากเอลีชารึ   ให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เลย”  พระราชาทรงอนุญาต

“เหตุใดพระราชาทรงฉีกฉลองพระองค์ ?   ขอทรงส่งท่านนาอามาน มาหาข้าพเจ้าเถิด  เพื่อท่านนาอามานจะได้ทราบว่า  มีผู้กล่าวคำของพระเจ้าคนหนึ่งในอิสราเอล”

“จริงซิ  ทำไมข้าลืมไป  ยังมีเอลีชาอีกคนที่พอจะช่วยได้”  พระราชาทรงโล่งพระทัย

นาอามาน ไม่รู้เรื่องว่า ในอิสราเอล มีคนของพระเจ้าที่กล่าวคำของพระเจ้าโดยตรง  เขามารู้ก็เมื่อเด็กหญิงที่เป็นทาสในบ้านบอกเขา  แต่เขายังเข้าใจผิดคิดว่า คนเหล่านี้จะอยู่ในวัง  ซึ่งจริงๆ  แล้ว  คนของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางประชาชน ไม่ใช่เข้าไปอยู่ในวังอย่างที่คิด

ดังนั้น พระราชาจึงทรงเชิญให้นาอามาน  เดินทางไปอีกหน่อยเพื่อไปพบเอลีชา

เขายินดีมากที่จะทำตามนั้น เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า พระราชาแห่งอิสราเอลไม่สามารถรักษาโรคเรื้อนของเขาได้แน่นอน

เมื่อมาถึง หยุดที่ประตูหน้าบ้านของเอลีชา

แต่… เอลีชาไม่ได้ออกมาพบกับแม่ทัพซีเรีย

กลับส่งคนออกมาและแจ้งว่า

“ขอให้ท่านนาอามาน ไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง     ผิวหนังของท่านก็จะกลับคืนอย่างเดิม สะอาดแน่นอน”

นาอามานเป็นแม่ทัพ   ที่ใคร ๆ ต้องเคารพนับถือ  ต้องยำเกรง

แต่นี่อะไร  มาถึงบ้านแล้วยังไม่ออกมาต้อนรับอีก เขาเริ่มหงุดหงิด  ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง

“ข้าคิดว่า เขาจะออกมาหาข้า  และมาโบกไม้โบกมือ เหนือโรคนั้นให้หาย”  นาอามานพูดเสียงดัง

“ท่านครับ เบา ๆ หน่อย “ คนที่มาด้วยเตือน

“ที่บ้านข้าก็มีแม่น้ำ  อาบานา และฟาปาร์ในเมืองดามัสกัส   แม่น้ำเหมือนกัน  ทำไมข้าต้องมาจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนด้วย ฮึ?”

นาอามานโกรธจนเรียกได้ว่า ควันออกหูเลยทีเดียว

“ข้าไปจุ่มตัวในแม่น้ำบ้านข้าก็ได้”  เขาประกาศก้อง…

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.