Bubee Homepage

ผลงานของเยฮู ๑๐-๓

2 พงศ์กษัตริย์ 10:24-36

เมื่อผู้บูชาเจ้าบาอัลมาพร้อมหน้าพร้อมตา   ราชาเยฮูก็ทรงสั่งให้ตรวจสอบว่า ไม่มีคนของพระเจ้าแฝงอยู่ในนั้น

ขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานกับการบูชาเจ้าของพวกเขา

ทางด้านนอก  ราชาเยฮูก็ทรงวางกำลังคนไว้  80 คน ตรัสสั่งว่า

” ฆ่ามันให้หมด   ถ้าใครปล่อยให้คนหนึ่งคนใดหลุดรอดไปได้   เจ้าจะต้องถูกสังหารแทนคนที่หนีไปได้!”

สั่งแบบนี้ ใครจะกล้าทำตัวใจดีอยู่ได้    เมื่อพวกเขาเสร็จการถวายบูชา

“เข้าไปจัดการเสียให้หมด   อย่าให้รอดแม้แต่คนเดียว  เดี๋ยวนี้!!”

แล้วทั้ง 80 คนจึงเข้าไปจัดการตามคำสั่ง

มีเสียงร้องขอชีวิต  เสียงดาบ  เสียงโกลาหลวุ่นวาย   แต่ไม่นาน เสียงนั้นก็เงียบไป…..

จากนั้นคนของราชาเยฮูก็เอาเสาศักดิ์สิทธิ์ออกมาทำลาย  และช่วยกันทำลายวิหารนั้น กลายเป็นที่ทิ้งศพ  และต่อมาก็กลายเป็นส้วมสาธารณะ …..

พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าได้ทำตามอย่างที่เราต้องการกับราชวงศ์ของอาหับ  และเจ้าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา  เชื้อสายของเจ้าจะอยู่บนบัลลังก์ สี่ชั่วอายุคน…”

น่าเสียดายเหลือเกิน ราชาเยฮูทรงทำลายคนที่ชักนำให้ประชาชนทำผิดไป

แต่ตัวเองกลับยังกราบไหว้วัวทองคำของราชาองค์แรกแห่งอิสราเอล

ราชาเยฮูไม่ระวังที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  ไม่ละทิ้งบาปแห่งการไหว้รูปเคารพ

ทำให้พระเจ้าทรงให้ฮาซาเอล ราชาแห่งซีเรีย มาตีเอาที่ดินชายขอบของอิสราเอลไปได้

ราชาเยฮูได้ครอบครองอิสราเอล    28 ปี   เกือบดีเต็มร้อย  แต่ก็ยังขาดตกบกพร่องอย่างน่าเสียดาย

 

เมื่อสิ้นราชาเยฮู  เยโฮอาหาส ราชโอรสขึ้นครองอิสราเอลแทน  ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.