Bubee Homepage

ผู้แก้แค้นแทนพ่อ ๑๔-๑

ขณะที่ราชาเยโออาชครองอิสราเอลทางเหนือ    ทางใต้คืออามาซิยาห์ ซึ่งขึ้นครองแทน ราชาโยอาชที่ถูกปลงพระชนม์ไป
ราชาอามาซิยาห์เป็นพระราชาที่ทรงสนพระทัยในเรื่องจิตวิญญาณ  ทำสิ่งที่ถูกต้องตามที่ผู้ปกครองบ้านเมืองสมควรจะทำ  ทรงครองราชย์เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา กำลังเป็นหนุ่มเต็มที่    แม้ว่าจะทำสิ่งดีอย่างดาวิด  แต่ก็ยังไม่ดีเท่า

ให้เพื่อน ๆ ดูนะครับว่า ทางยูดาห์เป็นราชาอามาซิยาห์
ทางเหนืออิสราเอลเป็นเยโฮอาช ผู้ที่รบชนะซีเรีย

ราชาอามาซิยาห์สนพระทัยในเรื่องพระวิหารของพระเจ้า  ทรงทำหลายสิ่งเหมือนที่พระบิดาของพระองค์  ทรงเริ่มต้นการครองประเทศด้วยดี  ….

น่าเสียดายคือ พระองค์ไม่ได้ทรงรื้อที่เผาบูชาตามที่สูง  ตามเนินเขา  ทำให้ประชาชนก็ยังไปบูชา เผาเครื่องหอมบนนั้น  ยังมีรากของพระนางอาธาลิยาห์หลงเหลืออยู่!   ประชาชนจึงไม่ได้หันมาเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มหัวใจ    ผู้ปกครองดี…เพียงชักชวนให้ประชาชนทำตาม พวกเขาก็จะเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง  แต่พระราชากลับละเลยเรื่องนี้ไปเสีย

ยังมีอีกเรื่องที่ราชาอามาซิยาห์ยังต้องจัดการ

พระองค์ทรงให้สืบสวน และสอบสวนทุกคนที่มีส่วนในการปลงพระชนม์พระบิดาของพระองค์   ทรงสั่งประหารคนที่มีความผิดทั้งหมด
ในเวลาสมัยของพระองค์  หากใครทำผิดร้ายแรงเช่นนี้  ก็มักจะประหารทั้งครอบครัวไปด้วย  ….

แต่ราชาอามาซิยาห์ทรงกล่าวว่า

“เราจะไม่ฆ่าล้างตระกูลของเขา  พระเจ้าเคยทรงบัญชาโมเสสไว้แล้วว่า อย่าประหารพ่อเพราะลูกทำผิด  หรืออย่าประหารลูกเพราะพ่อทำผิด  ทุกคนต้องตายเพราะบาปของตนเอง”

ทำให้มีสองอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของผู้ที่ถูกประหารคือ  พวกหนึ่งดีใจที่รอดชีวิต  อีกพวกต้องการแก้แค้นพระราชา…..!!!

แต่ราชาอามาซิยาห์นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ เพราะพระองค์ไปยึดเมืองเส-ลา ได้  จากหุบเขาเกลือ ซึ่งเป็นของคนเอโดม  กองทัพของพระองค์นั้น ได้สังหารคนเอโดมถึง 10,000  คน

ทำให้อามาซิยาห์ทรงคิดลึก ๆ  ว่า  พระองค์ทรงเป็นคนเก่ง….

เมื่อคิดเช่นนั้น จึงทำให้ก้าวไปทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.