Bubee Homepage

พระบัญญัติที่ซ่อนไว้ ๒๒-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 22:8-  ,เฉลยธรรมบัญญัติ 17:18-20

ในระหว่างที่ทำการซ่อมแซมพระวิหารนั้นเอง

มหาปุโรหิต คือฮิลคียาห์ได้พบบางอย่างที่สำคัญมากซ่อนอยู่ในพระวิหาร
“ท่านชาฟาน   นี่… เป็นหนังสือธรรมบัญญัติที่ข้าเพิ่งพบ”  ชาฟานรับมาอย่างงุนงง

.. ข้าต้องทำอย่างไรกับหนังสือนี้ดี… เขาคิด  และก็เปิดอ่านบางตอน  .. ช่างเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกิน  ข้าไม่ได้อ่านอะไรแบบนี้มานานแล้ว…  พระบัญญัติของพระเจ้าถูกเก็บเอาไว้ และไม่มีใครเอาออกมาอ่าน  น่าเสียดายจริง ๆ

แล้วเขาก็ตัดสินใจนำเรื่องนี้มาทูลพระราชาพร้อมถวายรายงานเรื่องการก่อสร้าง

“เจ้าถืออะไรอยู่ในมือ?”  พระราชาตรัสถาม

“ฮิลคียาห์  มหาปุโรหิตได้มอบหนังสือนี้แก่ข้าพระบาทพะยะค่ะ  ท่านบอกว่า พบในพระวิหารของพระเจ้า”

“ข้าขอดูหน่อย”  พระราชาโยสิยาห์เปิดหนังสือม้วนนั้นดู..

“น่าสนใจจริง ๆ  ท่านดูตรงนี้ซิ”  พระราชาทรงชวนชาฟานอ่าน

ภาพเขียนโดยO. A. Stemler และ Bess Bruce Cleaveland จากหนังสือ Standard Bible Stories Readers

และวันนั้นเอง เขาก็มีโอกาสอ่านธรรมบัญญัติถวายพระราชา

“เอ๊ะ.. ข้าควรมีแบบนี้อยู่ข้างตัวหนึ่งฉบับมิใช่หรือ  พระเจ้าทรงสั่งให้พระราชาทุกองค์อ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นประจำ”

“ใช่พะยะค่ะ” ชาฟานตอบ

“นี่ไงพะยะค่ะ  เขียนบันทึกว่า เมื่อผู้นั้นได้นั่งบนบัลลังก์ครอบครองอาณาจักร

ก็ให้ผู้นั้นคัดลอกกฎหมายนี้ ไว้ในหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ให้กฎหมายนี้อยู่กับผู้นั้น   ให้เขาอ่านเสมอ ตลอดชีวิตของเขา
เพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้า รักษาถ้อยคำ ดำเนินตาม
เพื่อว่าจิตใจของเขาจะไม่พองขึ้น
และเพื่อเขาจะไม่หันเหไปจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า
ไปทางซ้ายมือหรือขวามือ
เพื่อเขาจะได้ปกครองอาณาจักรได้นาน  ทั้งตนเอง และลูกหลานของตนในอิสราเอล”

แต่แทนที่ฟังข้อความต่าง ๆ ในหนังสือนั้น พระราชาจะทรงดีใจ

แควก !  แควก!

ราชาโยสิยาห์ทรงฉีกฉลองพระองค์… ทุกคนต่างมองหน้ากัน  ตกใจ  ”เกิดอะไรขึ้น?”  พวกเขากระซิบกระซาบ

พระราชาทรงร้องเสียงดัง

“ไม่น่าเลย  ไม่น่าเลย  พวกเราเองนั่นแหละที่ไม่ใส่ใจ  พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเรา”

ตอนนี้ ราชาโยสิยาห์ทรงเข้าใจแล้วว่า  ที่บ้านเมืองยุ่งยากเช่นนี้ เกิดขึ้นเพราะอะไร

จะทำอย่างไรต่อดี?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.