Bubee Homepage

พระราชาผู้ถ่อมพระทัย ๑๙-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 19:1-7

เรื่องราวทั้งหมดนั้น ได้รับการถวายรายงานต่อราชาเฮเซคียาห์อย่างครบถ้วน

สงครามวาจาที่ท้าทายนี้  ถึงกับทำให้พระราชาฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ท่วมท้น

ศัตรูกล่าวคำที่ดูหมิ่นพระเจ้าอย่างร้ายแรง  และราชาเฮเซคียาห์เองทรงถือว่า พระองค์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศัตรูได้หมิ่นพระเกียรติของพระเจ้ามากมายเช่นนี้  พระองค์ทรงค้อมองค์ลงด้วยความทุกข์ยิ่ง  และทรงเอาผ้ากระสอบคลุมร่าง

ที่ไหนจะดียิ่งกว่ากลับเข้าไปในวิหารของพระเจ้า  ราชาเฮเซคียาห์ทรงทราบในใจว่า ไม่มีใครจะช่วยได้นอกจากพระเจ้า

พระองค์ตั้งพระทัยไปเฝ้าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

เมื่อพระองค์ทรงเข้าไปในบริเวณลานพระวิหาร  ก็ยิ่งเศร้าสลดลงไปอีก  เพราะพระวิหารเหลือแต่โครงไม้  ไม่มีทองเหลืออร่ามอยู่เช่นเคย  และนี่ก็เป็นความผิดของพระองค์เช่นกัน  พระองค์ไม่ควรไปหาความช่วยเหลือจากอียิปต์  พระองค์ไม่ควรที่จะต้องยอมกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมากมายเช่นนี้

พระองค์ทรงเรียกให้ผู้บัญชาการราชสำนัก  ราชเลขา และมหาปุโรหิตเข้าเฝ้าด่วน

“วันนี้  ขอให้เจ้าทั้งสามไปหาท่านอิสยาห์ให้เรา  เล่าให้ท่านฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น…”

“พะยะค่ะ”  ทั้งสามน้อมรับคำ เขาสวมเสื้อกระสอบอยู่ แสดงถึงความโศกสลดจากใจ

“บอกท่านนะว่า  วันนี้ เป็นวันแห่งความทุกข์   เราถูกตำหนิติเตียน  เราต้องอับอาย  พวกเราคงต้องตายแน่นอน เหมือนกับเด็กที่กำลังจะคลอดแต่แม่ก็ไม่มีแรงที่จะเบ่ง” ราชาเฮเซคียาห์ทรงกล่าวด้วยเสียงเครือ

“องค์พระผู้เป็นเจ้าคงได้ยินเสียงของรับชาเคห์ที่ราชาแห่งอัสซีเรียส่งเข้ามาเยาะเย้ยพระองค์ถึงเยรูซาเล็มแล้ว  และพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขา ที่ได้ใช้คำดูหมิ่นพระองค์เช่นนั้น  “

ทั้งสามน้ำตาไหลพราก  พวกเขาเป็นทุกข์ไม่แพ้พระราชา

“เจ้าทั้งสาม  จงขอให้ท่านอิสยาห์อธิษฐานเผื่อคนยูดาห์ที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนนี้ด้วยเถอะ”

 

ทั้งสามไปหาอิสยาห์ และเล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านอิสยาห์ฟัง  เขาเองก็เป็นทุกข์ไปกับคนยูดาห์เช่นกัน  เขาตอบว่า

“กลับไปทูลพระราชา เจ้านายของท่านว่า  พระเจ้าตรัสดังนี้…… อย่ากลัวเพราะคำดูหมิ่นเราที่เจ้าได้ยินจากคนใช้ของราชาอัสซีเรีย   ดูถอะ เราได้ใส่วิญญาณหนึ่งในตัวเขา เขาจะได้ยินข่าวลือ และกลับไปยังแผ่นดินของเขา  และเราจะให้เขาตายด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง”

แม้ว่า ราชาเฮเซคียาห์จะได้พลาดพลั้งไป   แต่การสำนึก และกลับพระทัยของพระองค์ ก็ได้ทำให้พระเจ้าทรงมีพระกรุณา  พร้อมที่จะช่วยคนทั้งประเทศที่ตกอยู่ในความกลัว  …. ดูซิ ประเทศชาติจะดีหรือร้าย  พระเจ้าจะทรงเมตตาหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความถ่อมพระทัยของพระราชาองค์นี้ด้วย……

พระสัญญาของพระเจ้าทำให้เฮเซคียาห์สบายพระทัยขึ้น  พระองค์ยังทรงอธิษฐานต่อไป…

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.