Bubee Homepage

พระเจ้าทรงเตือนแล้ว ๑๗-๒

1 พงศ์กษัตริย์ 17:24-26  , มาลาคี 1:3-7

นอกจากที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนไปอยู่ในอัสซีเรียมากมายแล้ว   ยังมีคนของอัสซีเรียถูกส่งมาอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลด้วย

การที่ราชาซัลมาเนเซอร์แห่งอัสซีเรีย ย้ายคนสองชาติสลับไปมาเช่นนี้  มีจุดประสงค์….

พระองค์ทรงประสงค์ให้คนอิสราเอลไม่ผูกพันกับแผ่นดินเดิมของตนอีกต่อไป   และให้เขาไม่สามารถรวมตัวกบฎได้

ส่วนคนอัสซีเรียไปอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลก็เพื่อจะได้กลืนชาติ  ป้องกันไม่ให้คนอิสราเอลรวมหัวกันลุกขึ้นสู้  เป็นนโยบายในการทำสงคราม และเข้าไปครอบครองประเทศอื่น ๆ  ของอัสซีเรีย

นั้นเป็นเป้าหมายของราชาแห่งอัสซีเรีย

แต่…พวกเขาหารู้ไม่ว่า พระเจ้าทรงใช้พวกเขามาเพื่อลงโทษคนอิสราเอลที่ทำบาปต่อพระองค์เอง พระองค์ทรงเตือนพวกเขามาก่อนหน้านี้ นานแล้ว  แต่ไม่มีใครสนใจฟังเสียงของพระองค์เลย

พระเจ้าทรงส่งคนของพระองค์ ตั้งแต่ท่านเอลียาห์   เอลีชา  อาโมส  โฮเชยา  มีคาห์ ฯลฯ     ไปหาพระราชา ไปหาชาวบ้านชาวเมือง  เตือนว่า ถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาจะต้องกลายไปเป็นทาสในต่างแดน … แต่เขาก็ไม่ฟัง

ครั้งหนึ่งท่านมีคาห์กล่าวว่า

“ดูเถิด  องค์พระเจ้ากำลังเสด็จจากพระวิหาร  ทรงลงมาและดำเนินบนที่สูงของโลก

ภูเขาหลอมละลายใต้พระบาท   และหุบเขาต่าง ๆ แยกออกจากกันเหมือนขี้ผึ้งถูกไห เหมือนน้ำที่โจนลงมาตามลาดเขา

ทั้งหมดนี้ เนื่องจากยาโคบ (อิสราเอล) ได้ล่วงละเมิดต่อพระเจ้า

เนื่องจากบาปทั้งหลายของอิสราเอล

ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?…. ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ

สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์คืออะไร?… ไม่ใช่เยรูซาเล็มดอกหรือ

ฉะนั้น เราจะทำให้สะมาเรีย กลายเป็นซากปรักหักพัง เป็นที่ทำสวนองุ่น….

รูปเคารพของสะมาเรียจะถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เครื่องถวายทั้งหลายในวิหารจะถูกเผา

เราจะทำลายเทวรูปในเมืองนั้นทั้งหมด ….


ราชาแห่งอัสซีเรียส่งคนมาจาก บาบิโลน  คูธาห์  อัฟวา ฮามัท เสฟารวาอิม  เรียกได้ว่า เอามาจากเกือบทุกหัวเมือง  ไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ ของอิสราเอล

พวกเขาก็นำเจ้าที่เขาบูชาเข้ามาด้วย   ดังนั้น เขาจึงกราบไหว้รูปปั้นที่นำเข้ามาอย่างแพร่หลาย…. แต่ แผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงส่งสิงโตมาหลายตัว มากเป็นประวัติการณ์

ทำให้คนอัสซีเรียถูกสิงโตตะปบตายบ้าง  ลากไปกินบ้าง  เป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียว

“พ่อข้า  แม่ข้า  ลูกของข้า โดนสิงโตลากเข้าป่าไป  ข้าขอกลับไปอยู่อัสซีเรียพะยะค่ะ”

“ข้าแต่พระราชา  สิงโตมันมาวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้าน  พวกเราไม่มีใครช่วยปกป้องเลย”

“แผ่นดินนี้ เป็นของพระเจ้าแห่งอิสราเอล  เราไม่ควรเข้ามาอยู่”….

แล้วจะทำอย่างไรล่ะ ทีนี้?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.