Bubee Homepage

พระเจ้าไม่เปลี่ยนพระทัย ๒๓-๕

2 พงศ์กษัตริย์ 23:24-30

เมื่อคน ๆ ใดก็ตาม ได้มีโอกาสทบทวนราชกิจที่พระเจ้าทรงทำในอดีต  ไม่ว่าจะกับคนอื่น หรือที่พระเจ้าทรงทำให้เรา  ใจกตัญญูก็จะเกิดขึ้น   เมื่อเราขอบคุณพระเจ้า  พระเจ้าก็ทรงอวยพระพร

คนอิสราเอล-ยูดาห์ ซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่า คนอิสราเอล หรือคนยิว รวมกันไป   ในเวลานี้พวกเขาได้ทบทวนพระราชกิจของพระเจ้า พวกเขาได้ยินคนอ่านพระคำที่พระเจ้าเคยตรัสไว้   ทำให้พวกเขาต่างมีกำลังใจ

“ทำไมเราไม่เคยได้ยินคำดี ๆ อย่างนี้มาก่อน”

“นั่นซิ  พันธสัญญาของพระเจ้าถูกเก็บเงียบเอาไว้  และพระราชาองค์ก่อนก็มาชักชวนให้เราทำผิดต่อพระเจ้า”

“ทำผิด … โอ… ไม่น่าเลย  ถ้าข้ารู้พระคำอย่างนี้ ข้าคงไม่ได้ทำผิด”

“เจ้ารู้ไหมว่า ที่ไหนไม่มีการอ่าน การทบทวนพระคำของพระเจ้า  ที่นั่นก็จะพินาศไป”

“แล้วที่เรามาฟังพระคำของพระเจ้าตอนนี้  เรากลับใจเปลี่ยนทางเดิน หันมาเดินตามพระเจ้า มันจะทันไหมนี่  พระเจ้าจะทรงยกโทษให้เราไหม?”

 

ประชาชนเดาไม่ถูกว่า อะไรจะเกิดต่อไป  ที่เห็นคือ  พระราชาโยสิยาห์ยังไม่หยุดงานทำลายรูปเคารพของพระองค์

ทรงให้คนไปจัดการสังหารคนทรง  แม่มดหมอผี  พวกที่เล่นวิทยาคมมาทั้งแผ่นดิน  หากพวกนี้มีชีวิตอยู่ ก็จะคอยนำให้คนหลงทาง  ดังนั้น พระราชาจึงต้องกำจัดพวกเขาเพื่อว่า  แผนการสถาปนาพันธสัญญาของพระเจ้าในแผ่นดินจะได้ไม่มีอุปสรรค

“ข้าไม่เคยเห็นพระราชาองค์ไหนเหมือนพระราชาโยสิยาห์องค์นี้เลย”  คนหนึ่งกล่าว

“นั่นนะซิ  พระองค์ทรงหันหาพระเจ้าด้วยสุดกำลัง สุดพระทัยของพระองค์จริง ๆ และไม่ทำเล่น ๆ หรือเหยาะแหยะ พระองค์ตั้งพระทัยจะทำอะไรแล้ว  พระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้น “

“จริงด้วย ดูซิ พระองค์ทรงตามไปกำจัดทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังจนหมด แทบทุกตารางนิ้วของประเทศเลย”

แต่… สิ่งที่คนอิสราเอลต้องเผชิญต่อไปคือ

พระเจ้าไม่ได้ทรงหันจากพระพิโรธของพระองค์  …. พวกเขาได้ดูหมิ่นพระองค์มาเป็นเวลานาน    การกระทำของพระราชามนัสเสห์นั้น ร้ายแรง รุนแรง  น่าสะอิดสะเอียนยิ่งนัก   พระเจ้าตรัสผ่านผู้กล่าวคำของพระองค์ว่า

“เราจะผลักยูดาห์ออกไปจากสายตาของเรา  เหมือนอย่างที่เราได้ทำกับอิสราเอลทางเหนือ”

“เราจะเหวี่ยงเมืองเยรูซาเล็มพร้อมกับพระวิหาร   พระวิหารที่เราเคยบอกว่า นามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์”

หลังจากการกำจัดรูปเคารพเสร็จสิ้นลง

พระราชาโยสิยาห์ก็ต้องทำสงครามกับฟาโรห์เนโคที่เมืองเมกิดโด… พระองค์เพลี่ยงพล้ำ ถูกฟาโรห์เนโคประหารในศึกครั้งนั้น

เขาจึงเอาพระศพมาฝังไว้พร้อมกับบรรพบุรุษ   เยโฮอาหาส ซึ่งเป็นโอรสขึ้นครองแทน….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.