Bubee Homepage

ภารกิจของเยฮู ๙-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 9:14-20

การแต่งตั้งเยฮูเป็นพระราชาอย่างเงียบ ๆ  ทำกันแค่สองคนในกระโจมค่ายทหารนั้น  เป็นสิ่งที่พวกเพื่อน ๆ ทหารยอมรับได้  พวกเขาเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องทำตามคำสั่งที่ร้ายกาจของพระราชาอิสราเอลเต็มที   พวกเขาเป็นทหารที่เคยรับใช้ในรัชสมัยของพระราชาอาหับ ที่มีพระนางเยเซเบลเป็นมเหสี  ก็รู้รสแห่งความโหดร้ายของทั้งพระราชาและพระราชินีอย่างซาบซึ้ง

มาวันนี้  ราชาโยรัมอิสราเอลเป็นผู้ครอง แต่ยังมีพระนางเยเซเบลดำรงตำแหน่งพระมารดาอยู่ ดังนั้น ความชั่วที่เคยทำก็ไม่ได้ลดลงไปเลย

เสียงแตร และเสียงร้องที่ว่า “เยฮูเป็นพระราชาแล้ว”  ดังก้องไปทั่วค่ายทหาร ….   แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ราโมท กิเลอาด  แต่พระราชาไม่ได้อยู่ที่นั่น เพราะพระองค์ถูกอาวุธ ต้องกลับไปรักษาตัวที่เมืองยิสราเอลซึ่งอยู่ทางตะวันตก…

“ถ้านี่เป็นความประสงค์ของท่านทั้งหลายทุกคน”   เยฮูหันไปมองเพื่อน ๆ

“ก็อย่าให้ใครไปบอกพระราชาที่เมืองยิสเรเอลได้”

“ตกลง  ตกลงตามนั้น  ถ้าใครขืนไปจะต้องมีความผิดขั้นรุนแรง”


 

จากนั้น เยฮูก็ออกเดินทางไปยังเมืองยิสราเอลทันที   ที่นั่น พระราชาโยรัมอิสราเอล และพระราชาอาหัสยาห์แห่งยูดาห์อยู่พร้อมกัน

“ข้าเห็นกองทหารกำลังตรงมาทางนี้”

เสียงตะโกนของยามรักษาการณ์เมืองยิสเรเอล  ทำให้ทุกคนหันมาเป็นตาเดียว

“สั่งพลม้าออกไปถามว่า มาอย่างสันติหรือ?”  พระราชาโยรัมอิสราเอลทรงบัญชาทันควัน

ดังนั้น จึงมีพลม้าออกไปพบกองทหารที่มุ่งหน้ามา

“ท่านมาอย่างสันติหรือ?”

“ท่านจะมาพูดเรื่องสันติภาพได้อย่างไรกัน”  เยฮูตอบ  และกล่าวว่า “ขอท่านตามเรามาเถิด”

แค่นี้ พลม้าผู้นั้นก็เข้าใจทันทีว่า   เยฮูกำลังจะทำอะไร

 

“ข้าแต่พระราชา พลม้าไม่กลับมาพะยะค่ะ”  ยามรักษาการณ์ทูลพระราชา

“ถ้าอย่างนั้น ส่งไปอีกคน”

เขาส่งพลม้าออกไปอีกคน

แล้วคนที่สองก็ถูกชวนให้เป็นพวกอีกคน

“ข้าพระบาทคิดว่า คนที่ขับรถม้า น่าจะเป็นท่านเยฮูพะยะค่ะ”  ยามรักษาการณ์กล่าว  “แล้วผู้สื่อสารคนที่สองก็ไม่ได้กลับมาด้วย”

“หา… เจ้าเยฮูอย่างนั้นรึ?”

“ข้าจะทำอย่างไรดีนี่?”

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.