Bubee Homepage

มาทางไหน กลับทางนั้น ๑๙-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 19:20-28

พระเจ้าทรงส่งอิสยาห์มาเฝ้าราชาเฮเซคียาห์   ในระหว่างที่พระองค์ทรงอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า

“พระเจ้าแห่งชนอิสราเอลตรัสว่า  เราได้ยินคำอธิษฐานเรื่องเซนนาเคอริบแล้ว” แน่นอน พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของราชาเฮเซคียาห์

พระราชาก้มลงกราบขอบคุณพระเจ้าด้วยน้ำพระเนตรไหล … พระองค์ทรงรู้ดีว่า ไม่มีทางที่จะสู้ราชาอัสซีเรียได้เลย… กองทัพก็เล็กนิดเดียว  และราชาอัสซีเรียทรงเชี่ยวชาญการสงครามยิ่งนัก

แต่พระองค์ทรงกล่าวถึงราชาอัสซีเรียหลายอย่าง  น่าสนใจจริงว่า พระเจ้าทรงพูดถึงราชาองค์นี้อย่างไร

พระเจ้าทรงมองเยรูซาเล็มเหมือนเป็นลูกสาวของพระองค์  พระองค์จะทรงปกป้องเมืองนี้ไว้ …

รับชาเคห์มาเย้ยหยันพระเจ้าถึงเยรูซาเล็ม   ภาพวาดโดย โฮเซ่ วิลเลกาซ  อิ คอเดโร (1844-1921)

ดังนั้น ขณะที่ราชาอัสซีเรียส่งคนสื่อสารเข้ามาเย้ยหยัน กล่าวคำหยาบช้า ทำตัวเย่อหยิ่ง ต่อพระเจ้า   …

พระองค์ทรงได้ยิน  พระองค์ทรงได้ยินทุกคำ ราชาอัสซีเรียกล่าวว่า ตัวเองมีรถรบมากมาย ไปที่ภูเขาสูง ปราบแผ่นดินต่าง ๆ จนราบคาบไปถึงอียิปต์  อวดเก่งว่า ได้เอาฝ่าเท้าของตัวเองกวาดแม่น้ำของอียิปต์ให้แห้ง

แต่รู้ไหมว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดให้ราชาอัสซีเรียผู้นี้ ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เขาโอ้อวดนี้ได้  พระเจ้าทรงจัดแผนการนี้ไว้นานแล้ว  การที่เขาสามารถทำให้ชาวเมืองต่าง ๆ ต้องนอบน้อม ต้องกลายเป็นคนไร้ถิ่น เพราะพระเจ้าทรงอนุญาต แล้วราชาแห่งอัสซีเรียก็ได้ทำตัวเกรี้ยวกราดต่อพระเจ้า  พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่ราชาองค์นี้ทำไม่ว่านั่งลง ออกไป เข้ามา

วาจาอันจองหองของราชาอัสซีเรียนั้น พระเจ้าทรงได้ยินหมด และพระเจ้าจะทรงเอาขอเกี่ยวจมูก จะทรงเอาบังเหียนใส่ในปากของราชา และจะหันกลับให้กลับไปในทางที่มานั้น

สิ่งที่อิสยาห์กล่าวถึงพระดำรัสของพระเจ้าเหล่านี้  ทำให้ราชาเฮเซคียาห์ทรงรู้ชัดว่า  พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งจองหอง  แต่ประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจลง….

พระเจ้าทรงบอก ราชาเฮเซคียาห์ว่า พระองค์จะทรงจัดการกับศัตรูให้แน่นอน

แต่พระองค์จะทรงทำอย่างไร

ราชาเฮเซคียาห์ทรงนึกถึงพระดำรัสประโยคสุดท้ายของพระเจ้า…. มาทางไหน กลับทางนั้น ขอบคุณพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.