Bubee Homepage

รัชกาลเยโฮอาหาส ๑๓-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 13:1-9

ที่ผ่านมานั้น เราได้เล่าเรื่องของราชาโยอาชแห่งยูดาห์ทางใต้

ทีนี้เราหันมาดูอิสราเอลทางเหนือบ้าง

พอราชาโยอาชแห่งยูดาห์ครองได้ 23 ปี  ราชาเยฮูสิ้นชีวิต  โอรัสคือ เยโฮอาหาสก็ขึ้นครองต่อมา

น่าเสียดายจริง ที่เยโฮอาหาสนั้น  เดินตามพระราชาองค์แรกของอิสราเอลทุกอย่าง  ไหว้รูปเคารพ  กราบไหว้วัวทองคำ

ไม่แค่ทำเองคนเดียว แต่ยังรณรงค์ชวนคนอื่นทำตามด้วย

ประชาชนก็ทำตามพระราชาโดยไม่ทักท้วง…

พระเจ้าทรงพระพิโรธ  และทรงปล่อยให้ราชาแห่งซีเรีย 2 องค์คือ ราชาฮาซาเอลและราชาเบนฮาดัดซึ่งเป็นราชโอรส เข้ามาครองอำนาจ เป็นเวลานานมาก

ราชาเยโฮอาหาสเป็นพระราชา แต่ตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศซีเรีย

ต้องคอยส่งส่วยให้   ส่งอาหาร  แร่  สิ่งต่าง ๆ มากมายให้จนพระราชาซีเรียพอพระทัย

ถ้าไม่พอพระทัย ก็จะกดขี่ข่มเหงอิสราเอล

มาปล้นบ้าง  มายึดบ้านเรือน  มาเอาคนไปเป็นเชลย  สารพัดที่จะทำ

คนอิสราเอลเป็นทุกข์มาก

“เราจะทำอย่างไรกันดี ?  อยู่อย่างนี้ แม้อยู่ในบ้านตัวเอง แต่ก็ยังเป็นทาสของต่างชาติ”

 

ราชาเยโฮอาหาสทรงคิดขึ้นได้ว่า   น่าจะอธิษฐานต่อพระเจ้า  พระองค์จึงคุกเข่าลงวิงวอนขอพระเจ้าทรงช่วย

“ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด  ขอทรงมองดูพวกเราด้วย   เราถูกกดขี่ข่มเหงมาหลายปีแล้ว  ขอพระองค์ทรงโปรดด้วยเถิด”

แม้ราชาเยโฮอาหาสเป็นผู้ที่ห่างจากพระเจ้า

แต่เมื่อถึงคราว  ก็ได้ถ่อมใจลง ขอต่อพระเจ้า

พระเจ้าทรงดีต่อคนอิสราเอล

ประทานทหารที่เก่งกล้า ทำให้อิสราเอลพ้นจากการเป็นเบี้ยล่างของซีเรีย

สงครามกอบกู้เอกราชครั้งนั้น  ทำให้อิสราเอลเหลือพลม้า เพียง 50 คน รถรบ 10 คัน และพลเดินเท้าเพียง 1 หมื่นคน ….

แต่…. หลังจากนั้น เยโฮอาหาสก็ไม่ได้กลับมาขอบพระคุณพระเจ้า  แต่กลับยังคงกราบไหว้รูปเคารพต่อไป

หลังจากครองราชย์ได้ 17 ปี  ก็สิ้นพระชนม์

เยโฮอาช โอรส  ขึ้นครองแทน…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.