Bubee Homepage

ราชินีผู้ฉายเดี่ยว ๑๑-๑


2 พงศ์กษัตริย์ 11:1-3

เราคงต้องมาทบทวนกันนิดหนึ่งว่า  ราชาอาหัสยาห์ที่แม่ทัพเยฮูได้สังหารนั้น  เป็นโอรสของราชินีอาธาลิยาห์ ….

เมื่ออาหัสยาห์ครอง เธอจึงได้เป็นเพียงพระมารดาของกษัตริย์

แม้จะมีอำนาจมาก  แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ

อาธาลิยาห์ได้สั่งสอนให้อาหัสยาห์ทำหลายสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้า ตามแบบของวงศ์อาหับ เพราะอาธาลิยาห์เองนั้น เป็นลูกหลานของวงศ์อาหับแห่งอิสราเอลทางเหนือ


กษัตริย์ทางเหนือกับทางใต้ มีชื่อซ้ำกันบ้าง  อย่างเช่นคนที่เป็นโอรสของราชาอาหับก็ชื่ออาหัสยาห์เหมือนกับราชายูดาห์ที่เป็นโอรสของเยโฮรัม….

เอาล่ะ  ทีนี้ สิ่งที่เราจะได้เห็นคือ

เมื่ออาหัสยาห์แห่งยูดาห์สิ้นไปแล้ว

พระนางอาธาลิยาห์ได้โอกาส  อยากเป็นใหญ่มานานแล้ว  จึงทรงจับลูกหลานตัวเองที่มีโอกาสเป็นรัชทายาทนั้น ฆ่าตายเสียหมด….

แต่… ขนิษฐา หรือน้องสาว ของราชาอาหัสยาห์ได้ลักพาตัวโอรสคนหนึ่งของอาหัสยาห์ไป

เธอกลัวว่า ราชวงศ์นี้จะไม่เหลืออยู่

เธอเอาหลานไปแอบไว้ในตึกไม่ห่างราชวังมากนัก   อยู่ใกล้ ๆ คุณย่าคือพระนางอาธาลิยาห์

แต่พระนางไม่ทรงทราบเลย….  เขาเรียกว่า อยู่แค่ปลายจมูก

ภาพจาก http://bibleencyclopedia.com

พระนางอาธาลิยาห์ปกครองยูดาห์ด้วยความโหดร้าย เอาแต่ใจตัวเอง  และส่งเสริมการนมัสการเจ้าบาอัลอย่างออกหน้าออกตา  ทรงทั้งบังคับและชักชวนให้ประชาชนยูดาห์เลิกนมัสการพระเจ้า และมาทำตามพระนาง

และก็ทรงคิดกระหยิ่มใจว่า จะปกครองอีกนานมาก

จริงแล้ว พระนางทรงอยากเป็นกษัตรีย์อย่างนี้ตลอดไปเลย…

พระเจ้าทรงทำอย่างไร?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.