Bubee Homepage

ร้ายเหลือเชื่อ ๒๑-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 21:1-9

เมื่อราชาเฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์   มนัสเสห์ โอรสก็ขึ้นครองราชย์แทน  ตอนที่ขึ้นครองนั้นอายุเพียง 12 ปี   เด็ก 12 ปีต้องทำหน้าที่กษัตริย์  ดังนั้นก็ต้องเป็นปุโรหิต และพระมารดาที่ช่วยดูแลราชการแทน

เท่ากับว่า มนัสเสห์ราชาองค์ใหม่   เกิดในช่วง 15 ปีที่พระเจ้าประทานเพิ่มให้กับเฮเซคียาห์   และตอนนั้น ราชาเฮเซคียาห์ก็ไม่มั่นคงเท่าไรนัก  แม้พระเจ้าประทานเวลาเพิ่มให้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้พระองค์เข้มแข็งในพระเจ้ามากขึ้น

ทรงอวดสมบัติในราชวังกับทูตบาบิโลน   และเมื่ออิสยาห์มาบอกว่า ทุกอย่างจะถูกกวาดไป  ลูกหลานจะกลายเป็นขันทีในบาบิโลน  พระองค์ก็ไม่ทรงเดือดร้อนเท่าไรเลย  กลับทรงคิดว่า อย่างน้อย มันก็ไม่ได้เกิดในสมัยของพระองค์   ก่อนหน้านั้น พระราชาคงไม่มีโอรส แต่กลับมามีตอนปลาย …. ไม่แน่นัก ราชาเฮเซคียาห์ไม่ได้สนพระทัยเด็ก ๆ  ไม่สนพระทัยครอบครัว แต่ทำอย่างอื่นมากกว่า.. เหตุการณ์จึงร้ายแรงขึ้น

 

ร้ายแรงอย่างไรหรือ   ก็…มนัสเสห์กลับกลายเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายอย่างยิ่ง   ทำพิธีกรรมของลัทธิ ศาสนาต่าง ๆ ของชาติรอบ ๆ ข้าง   ทำตามคนที่พระเจ้าทรงขับไล่ให้ออกไปจากแผ่นดินที่ครอบครองอยู่

เทวรูปทั้งหลายที่มนัสเสห์โปรดปราน  ภาพจาก Oriental Institute, Chicago

ราชาเฮเซคียาห์ได้ทำลายทุกอย่างไปแล้ว  แต่… มนัสเสห์โอรส กลับสร้างสถานบูชาบนที่สูงขึ้นมาใหม่อีก  ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าบาอัล  เจ้าแม่อัชเชราห์  มนัสเสห์ได้ทำตามราชาอาหับซึ่งมีมเหสีคือเยเซเบล แทบทุกอย่าง   แค่มีเจ้าพ่อ เจ้าแม่เหล่านี้ยังไม่พอ  เที่ยวตามไปกราบไหว้ ดวงจันทร์ ดวงดาว  เหล่านี้อีก

 

ภาพจาก pitts.emory.edu

การกราบไหว้ดวงสว่างบนท้องฟ้าเหล่านี้ ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในแผ่นดินอิสราเอลและยูดาห์  มนัสเสห์คงเห็นชาวบาบิโลนกราบไหว้ดวงดาวเหล่านี้  ก็เลยทำตาม

ดูเหมือนว่า ที่ทำตามอย่างราชาอาหับนั้น ยังไม่ถึงใจ  ราชามนัสเสห์ยังสนุกกับการสร้างแท่นบูชาดวงดาวต่าง ๆ ในพระวิหารของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มด้วย  นับเป็นการหมิ่นเกียรติพระเจ้าอย่างร้ายแรง  ยัง  ยังไม่พอ  ราชามนัสเสห์เมื่ออภิเษกและมีโอรสเอง  ก็ได้เผาโอรสเป็นเครื่องบูชา… ทำเหมือนกับพวกที่กราบไหว้พระโมเลค   อะไรกันนี่  เผาลูกทั้งเป็นยังไม่รู้สึกอะไรอีก  มนัสเสห์เป็นอะไร  เหตุใดจึงโหดร้ายเช่นนี้

ราชามนัสเสห์ยังมีกิจกรรมแห่งความชั่วช้าอีกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงชะตา  การเล่นวิทยาคม ในรูปแบบต่าง ๆ

แน่นอน สิ่งที่มนัสเสห์ทำ ได้ทำให้พระเจ้าทรงกริ้วยิ่งนัก    มนัสเสห์เอารูปของเจ้าแม่อัชเชราห์เข้าไปไว้ในพระวิหารของพระเจ้า  พระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็ม  พิธีการกราบไหว้เจ้าแม่ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งลามกโสโครกทางเพศอีกมากมาย

มนัสเสห์กำลังท้าทายพระเจ้าอย่างไม่กลัวอะไรเลย…..

วิหารนี้ เป็นวิหารที่พระเจ้าได้ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนว่า  จะทรงจารึกพระนามของพระองค์ไว้ในวิหารนี้ตลอดไป   และพระองค์จะไม่ให้คนอิสราเอลต้องเร่ร่อนออกไปจากดินแดนที่พระเจ้าประทานให้แก่บรรพบุรุษของเขา  เพียงแต่พวกเขาจะทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชา  ทำตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าประทานผ่านโมเสส

มนัสเสห์ไม่สนใจสักนิด  แต่ได้นำคนของพระเจ้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือน ๆ กับชนชาติอื่นที่พระเจ้าทรงทำลายไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.