Bubee Homepage

ลูกธนูแห่งชัยชนะ ๑๓-๒

กษัตริย์ที่ครองอิสราเอลจนเอลีชาสิ้นชีวิต

ข้างบนนี้ เป็นชื่อกษัตริย์อิสราเอลที่ครองมาจนถึงเยโฮอาช  ชื่อของพระราชาพวกนี้ก็ทำให้เราสับสนบ้าง  เหมือนกับชื่อบุญ ของไทย
เรามี บุญเลี้ยง   บุญอยู่   สมบุญ  บุญชัย  บุญชัย   เรามี  วันชัย  สมชัย  วีรชัย  นำชัย  ศักดิ์ชัย  กำชัย ….

พวกเขาก็มีโย   เย   อา  เอ  โฮ  ฯลฯ  เป็นส่วนประกอบของชื่อ  ดังนั้น เราก็อย่าท้อใจไปเสียก่อนเมื่อเห็นชื่อจำยากเหล่านี้

สมัยราชาเยโฮอาหาสของอิสราเอล    ประเทศซีเรียเข้ามากดขี่ประชาชนอิสราเอลมาก จนกระทั่งราชาเยโฮอาหาสซึ่งไม่ได้สนใจพระเจ้าเลย ทรงจนมุม  หันกลับมาทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วย   ดูซิว่า พระเจ้าทรงทำอย่างไรในสมัยของโอรส

เมื่อเยโฮอาช  ขึ้นครองราชย์ต่อมานั้น เป็นกษัตริย์องค์ที่สิบสอง  ก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเลย  ระยะเวลาที่พระองค์ครอง  พระองค์ก็ยังทรงทำบาปอย่างเยโรโบอัม 1  พระราชาองค์แรกของอิสราเอลได้ทำ  ปกครองประเทศไป  แต่ส่วนพระองค์ก็หมกมุ่นกับการทำพิธี  การไหว้รูปเคารพ ใส่ใจในสิ่งลี้ลับต่าง บ้านเมืองแค่อยู่รอด

อยู่มาวันหนึ่ง  ราชาเยโฮอาชได้ไปเยี่ยมเอลีชา ผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าที่โด่งดังที่สุดในอิสราเอล

ขณะนั้นเอลีชาป่วยหนัก  และเขากำลังจะสิ้นชีวิตเพราะโรคนี้  ….. พระราชาไปถึงก็ทรงร้องไห้ต่อหน้าเอลีชา

“ท่านพ่อของข้า  ท่านพ่อของข้า  ฮือออ   ฮือออ”  พระราชาทรงเรียกเอลีชา

“รถรบของอิสราเอล  พลม้าของประเทศ  ฮือ   ฮือ”   พระราชาทรงร้องได้แค่นี้  แต่เพียงพอที่จะทำให้เอลีชาเข้าใจว่า พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร  เอลีชาจึงทูลเสียงเบามากว่า “ขอพระองค์ทรงเอาคันธนูกับลูกธนูมาตรงนี้พะยะค่ะ”

พระราชาก็ทรงถือทั้งสองอย่างมาที่เตียงของเอลีชา   “ขอทรงหยิบธนูขึ้นมาพะยะค่ะ”   เมื่อพระราชาทรงทำเช่นนั้น เอลีชาก็เอามือของเขาวางที่พระหัตถ์
“ขออีกอย่างพะยะค่ะ  ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก”   พระราชาก็ทรงทำตาม

“ขอทรงยิงออกไป”   พระราชาทรงหันมา   เอลีชาพยักหน้าอีกครั้ง

 

พระองค์จึงทรงยิงธนูออกไปทางตะวันออก

“ลูกธนูนี้ เป็นชัยชนะของพระเจ้า  เป็นชัยชนะเหนือประเทศซีเรีย  พระองค์จะทรงสู้กับเขาที่อาเฟก  สู้จนกระทั่งเขาพ่ายแพ้ไป” พระราชาทรงได้ยินดังนั้น ก็ทรงตะลึง…

จะเป็นไปได้หรือ ในเมื่อเราแทบจะไม่มีรถรบ พลม้า และทหารเหลืออยู่แล้ว?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.