Bubee Homepage

สิ่งที่ไม่เห็นด้วยตา ๖-๓

ทั้งคืนนั้น ไม่มีใครในเมืองโดธานรู้ว่า มีกองทัพใหญ่เข้ามาล้อมเมืองไว้

พวกเขารู้สึกแปลก ๆ ชอบกล  แต่ก็ไม่มีใครสนใจจะไปดู ….

เช้าตรู่  คนรับใช้ของเอลีชาก็ออกไป  สิ่งที่เขาเห็นทำให้ตกใจยิ่งนัก

“ท่านเอลีชา  ท่านเอลีชาขอรับ  มีกองทัพชาวซีเรียเข้ามาล้อมเมืองของเรา  น่ากลัว… เราจะหนีอย่างไรดีขอรับ”   คนรับใช้พอจะเดาออกว่า ที่มีทหารมามากมายเช่นนี้ ก็เพื่อจับเจ้านายของเขานั่นเอง

“ไม่ต้องกลัว เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าเขา”   เอลีชาตอบ

แต่คนรับใช้ยังกระสับกระส่าย  เขาคิดว่า เจ้านายของเขาน่าจะรีบหาทางหนีได้แล้ว

ขณะนั้นเอง เอลีชาอธิษฐานต่อพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงเปิดตาให้เขาได้เห็นเถิด”

และพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเอลีชา

พระเจ้าทรงเปิดตาของเขาให้เห็นสิ่งที่อยู่ในโลกของวิญญาณ  ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่อาจเห็นได้

เขาเห็นอะไรหรือ?

“โอ… ไม่น่าเชื่อ…. อะไรกันนี่  ข้าไม่รู้เลยว่า มีอย่างนี้ด้วย”

เขาได้เห็นว่า บนภูเขานั่น มีม้า  และรถรบเพลิงอยู่รอบเอลีชา

“เข้าใจแล้ว”

“ขอบคุณพระเจ้าขอรับ  ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราจริง ๆ”

คนรับใช้ผู้นั้นจึงไม่มีความกลัวเหลืออยู่อีกต่อไป

เขายิ้มย่อง และเชื่อมั่นว่า

เจ้านายของเขา และตัวเขาเองจะรอดปลอดภัยแน่นอน….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.