Bubee Homepage

หมิ่นพระเจ้า…. ๑๖-๓

2 พงศ์กษัตริย์ 16:-11

 

สิ่งที่พระราชาอาหัสเลือกทำแทนที่จะวางใจพระเจ้าคือ  หันไปหาความช่วยเหลือจากกษัตริย์ของอาณาจักรอัสซีเรีย ….

พระองค์ทรงส่งสารไปหาพระราชา ทิกลัท-ปิเลเสอร์  ความว่า

“ข้าพเจ้า ราชาอาหัส เป็นทั้งผู้รับใช้และบุตรชายของท่าน  ดังนั้น ขอเชิญท่านมาเพื่อช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจาก ราชาแห่งซีเรีย และอิสราเอลที่กำลังเข้ามาโจมตีเมืองของข้าพเจ้าด้วย”

เท่านั้นยังเป็นการหมิ่นพระเกียรติของพระเจ้าไม่พอ

ราชาอาหัสยังขนเงินและทองคำ จากพระวิหารของพระเจ้า ส่งไปเป็นของกำนัลเพื่อให้พระราชาแห่งอัสซีเรียได้พอพระทัย

ได้ผล!

เริ่มจากการถวายลูกทั้งเป็นให้เป็นเครื่องบูชา  ราชาอาหัสก็ทำผิดต่อพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า

พระราชาแห่งอัสซีเรียยกทัพไปยังดามัสกัสแห่งซีเรีย และได้ประหารราชาเรซีนสำเร็จตามที่ราชาอาหัสต้องการ ยิ่งกว่านั้นยังได้ของแถมคือ ได้กวาดประชาชนของซีเรียไป

พระราชาอาหัสดีพระทัยมาก  รีบเดินทางไปพบพระราชา ทิกลัท-ปิเลเสอร์  ที่เมืองดามัสกัสประเทศซีเรีย

แล้วพระราชาก็ได้เห็นแท่นบูชาเจ้าของซีเรีย

โอ… ชอบมาก  แหม.. อย่างนี้ซิ  เป็นแบบที่ข้าต้องการเลย  พระราชาทรงคิดในใจ    แล้วจึงทรงให้คนทำโครงสร้างเป็นหุ่นลอกแบบ   รวมทั้งแปลนรายละเอียดการสร้างส่งมาให้อุรียาห์ ซึ่งเป็นปุโรหิต

“ท่านช่วยสร้างแท่นบูชาอย่างนี้ให้ข้าด้วย  ข้าชอบแบบนี้จริง ๆ”   พระราชาทรงกำชับกับผู้ส่งสาร

เอาล่ะซิ ..

หมิ่นพระเกียรติพระเจ้าอย่างแรกยังไม่พอ

ยังทำอย่างที่สองซึ่งพระเจ้าทรงชังอีก

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้บ้างนี่ ?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.