Bubee Homepage

อธิษฐานช่วยชีวิต ๒๐-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-11

ในที่สุด ศัตรูก็ตายไป และราชาเฮเซคียาห์ก็ทรงครองยูดาห์ต่อมา   ประชาชนต่างเริ่มพากันทำไร่ไถนา และทำมาหากินตามปกติ  และก็เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสจริง ๆ ว่า ในปีที่สามพวกเขาต้องหว่าน และเก็บเกี่ยว ไม่ได้กินของเก่าในไร่นาอีก

ประชาชนชาวอิสราเอลหรือที่ใคร ๆ เรียกว่ายิวนั้น เป็นชนชาติที่ขยันขันแข็งมากและมีสติปัญญา  ดังนั้น เขาลงมือทำอะไรก็ทำอย่างดีที่สุด นี่เป็นจุดเด่นของพวกเขาที่แตกต่างจากคนทั่วโลก   และบางครั้งก็ประหยัด ตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินหน้าเกินตาคนอื่น ๆ

อยู่มา  .. ราชาเฮเซคียาห์ทรงล้มป่วย  ป่วยหนักมากจนใกล้จะสิ้นพระชนม์แล้ว  … เวลานั้น พระองค์ทรงทั้งอ่อนเพลีย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงประเทศชาติและสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จ

อิสยาห์  ผู้กล่าวคำของพระเจ้ามาเข้าเฝ้า   พระราชาทรงทราบดีว่า ครั้งนี้อิสยาห์จะต้องมีคำมาจากพระเจ้าแน่นอน

“องค์พระเจ้าตรัสดังนี้ พะยะค่ะ”  แล้วเขาก็ทูลสิ่งที่พระราชาไม่ทรงอยากจะได้ยิน

“ขอให้พระราชาจัดการเกี่ยวกับการปกครอง การบริหารบ้านเมืองทุกอย่างให้เรียบร้อย  เพราะว่า พระองค์จะไม่ทรงหายป่วย  แต่จะสิ้นพระชนม์!”

เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางพระทัยพระราชา

ขณะนั้น ทรงนอนอยู่  พระองค์ทรงหันเขาหากำแพง  ……

อิสยาห์เห็นดังนั้น ก็ถอยออกมา เพื่อพระราชาจะได้อยู่ตามลำพัง

เมื่อทรงอยู่ผู้เดียว   ทรงน้ำตาไหล ทูลอธิษฐานว่า

“ข้าแต่พระเจ้า  ขอพระองค์ทรงเมตตา

พระองค์ทรงทราบว่า   ข้าพระบาทได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดมา
ถวายตัวทำทุกอย่างสิ้นสุดใจเพื่อบ้านเมือง และเพื่อพระองค์

พยายามทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเสมอมา”

แล้วพระราชาก็ทรงร้องไห้เสียงดัง   ทรงรู้สึกแย่  รู้สึกไม่อยากตาย  รู้สึกว่า อยากจะทรงมีชีวิตอยู่ต่อไป

ขณะนั้น  พระเจ้าทรงฟังเสียงของพระราชา

ทรงเห็นว่า  พระราชามีพระทัยถ่อมลง และตั้งใจจริงที่จะทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างเต็มที่  และถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยความเที่ยงธรรม  ประชาชนก็จะดีตามไปด้วย  ประชาชนก็จะมีสุขภาพจิตใจ  ร่างกาย  และจิตวิญญาณที่ดี

ดังนั้น ก่อนที่อิสยาห์จะเดินออกจากเขตลานชั้นกลางของวัง   พระเจ้าก็ตรัสกับเขาว่า

“เจ้าจงกลับไปหาเฮเซคียาห์เดี๋ยวนี้ …  ทูลว่า พระเจ้าของดาวิด บรรพบุรุษของพระราชาตรัสว่า

เราได้ยินคำอธิษฐาน เราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้ว  เราจะรักษาเจ้า และสามวันจากนี้ไป จะลุกจากเตียงไปที่พระวิหารของพระเจ้าได้

เราจะต่ออายุให้อีก 15 ปี  จะช่วยให้เจ้าพ้นมือกษัตริย์อัสซีเรีย  จะปกป้องเมืองนี้เพื่อเห็นแก่เราเองและดาวิดผู้รับใช้ของเรา”

มหัศจรรย์จริง ๆ

แม้พระเจ้าจะตรัสว่า พระราชาจะสิ้นพระชนม์

แต่เมื่อมีการอธิษฐานทูลขอพระเมตตา

พระเจ้าก็ประทานให้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.