Bubee Homepage

อัสซีเรีย.. เครื่องมือของพระเจ้า ๑๗-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 17:1-22

หันกลับมาที่อาณาจักรอิสราเอลทางเหนือ

ตั้งแต่ที่อิสราเอลแยกออกจากยูดาห์กลายเป็นสองอาณาจักรนั้น

อิสราเอลก็ได้ทำบาปต่อพระเจ้าตลอดมา

พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์  ทรงนำเขามาในดินแดนนี้ โดยทรงไล่ชาติอื่น ๆ ก่อนหน้าออกไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา

แต่แทนที่คนอิสราเอลจะวางใจพระเจ้า และถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสุดใจของพวกเขา   พวกเขากลับหันไปกราบไหว้ เคารพเจ้าอื่น ๆ ของชนชาติที่พระเจ้าทรงขับไล่ออกไป กราบไหว้ดวงดาวต่าง ๆ บนฟ้า

ยังไงกันนี่

แทนที่จะเป็นผู้นำคนเหล่านั้นมาหาพระเจ้า   กลับไปกราบไหว้เจ้าเหล่านั้น

ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังได้สร้างแท่นบูชาตามที่สูงต่าง ๆ ทั่วแผ่นดิน  ตั้งหินวางไว้ แล้วก็ถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์   ทำเสาเจ้าแม่เจ้าพ่อต่าง ๆ  ไม่ว่ามองไปทางภูเขาลูกไหน ก็จะเห็นแท่นบูชา  ต้นไม้ใหญ่ ๆ  ก็จะไปหิน วางเสาตามใต้ต้นไม้เหล่านั้น  คอยเผาเครื่องบูชาตามที่เหล่านั้น  เอาใจใส่ที่จะทำพิธีอันน่ารังเกียจ  เล่นคาถาอาคม เอาลูกไปถวายบูชายัญ…

พระเจ้าผู้ทรงสร้างทรงมองลงมา…. เห็นความยโส และความน่าชังเหล่านี้  พวกเขา ทำบาปผิดสารพัด  กดขี่กันเอง  ทำให้พี่น้องกลายเป็นทาส  แทนที่จะช่วยเหลือกัน

คำบัญชาของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้กับโมเสสนั้น พวกเขาไม่สนใจ

คำเตือนที่ว่า “จงหันจากสิ่งชั่วร้ายเถิด”   เป็นเรื่องที่พวกเขาเยาะหยัน

การที่เขาจมอยู่ในบาปเช่นนี้  จึงถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะทรงกำจัดเขาออกไปให้พ้น  … พระองค์ทรงเตือนแล้ว แต่พวกเขาไม่ฟัง คิดว่า พระเจ้าคงไม่ทำหรอก  แต่แล้ว… วันนั้นก็มาถึง

 

พระราชาองค์สุดท้ายคือโฮเชยา ซึ่งก็ยึดอำนาจมาจากกษัตริย์องค์ก่อน   ขณะที่ราชาอาหัสครองทางใต้มาได้ 12 ปี โฮเชยาก็ขึ้นครองทางเหนือ  โฮเชยาก็ได้ทำสิ่งที่ร้ายแรงและชั่วช้า  แต่…ยังไม่เท่ากับกษัตริย์องค์ก่อน ๆ

ช่วงเวลานั้น  อิสราเอลเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียซึ่งเป็นอาณาจักรอยู่ทางตะวันออก  การเป็นเมืองขึ้นก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการไปให้ทุกปีตามที่ตกลงกันไว้

แต่โฮเชยาไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียอีกต่อไป  จึงไปทำไมตรีกับฟาโรห์โสแห่งอียิปต์

เมื่ออัสซีเรียรู้เรื่องเข้า  พร้อมกับที่ไม่ได้รับเครื่องบรรณาการจากอิสราเอล  อัสซีเรียจึงยกทัพเข้ามา

“จับเป็นเจ้าโฮเชยา”  ราชาซัลมาเนเซอร์แห่งอัสซีเรียบัญชา

และราชาโฮเชยาก็ถูกจับมาล่ามตรวน   จำไว้ในคุกด้วย

ราชาซัลมาเนเซอร์เข้ามาปราบอิสราเอล  โดยใช้เวลายึดเมืองแล้ว เมืองเล่าอยู่ถึงสามปี   และในที่สุดก็ยึดเมืองสะมาเรีย โดยไม่ยากเย็นเลย….

 

ครั้งนั้น คนในอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเป็นจำนวนมาก

โดยให้ไปตั้งหลักแหล่งในเมืองฮาลาห์ ริมฝั่งแม่น้ำ ฮาโบร์และตามเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดินของมีเดีย

อิสราเอลจึงกลายไปเป็นเชลยอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.