Bubee Homepage

เคล็ดลับความสำเร็จ ๑๘-๑

 

2  พงศ์กษัตริย์ 18:1-8

ก่อนที่สะมาเรียทางเหนือจะแตกไม่นาน  ทางใต้คือยูดาห์ก็มีกษัตริย์องค์ใหม่ชื่อเฮเซคียาห์ ซึ่งเป็นโอรสของราชาอาหับ   ทรงครองราชย์เมื่อ 25 พรรษา  …. แม้ว่าราชาอาหัสจะเป็นกษัตริย์ที่ร้ายสุดในบรรดากษัตริย์ทางใต้    โอรสของพระองค์กลับไม่ทำตามพระบิดา   ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีมากองค์หนึ่ง   ไม่มีกษัตริย์องค์ใดในสองอาณาจักรนี้ เสมอเหมือนพระองค์….

ทำไมหรือ ?

กษัตริย์ทุกพระองค์ที่ขึ้นครอง   ไม่ได้ทรงยุ่งเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ประชาชนกราบไหว้   อาจจะกลัวประชาชนลุกฮือ  อาจกลัวโน่นนี่  หรือไม่ใส่พระทัย  แต่ราชาเฮเซคียาห์  เป็นผู้ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนอย่างราชาดาวิด…

 

 

 

 

ทรงสั่งรื้อสถานบูชาบนที่สูง   โค่นทำลายหินศักดิ์สิทธิ์  เสาเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลาย  มีงูทองสัมฤทธิ์ที่ประชาชนพากันกราบไหว้  เผาเครื่องหอมให้…..

เจ้างูนี้ เป็นสิ่งที่โมเสสได้ทำไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มองดู ระลึกถึงพระเจ้า และไม่ตาย….ลองกลับไปอ่านเรื่องนี้ดู แต่แล้ว ประชาชนกลับพากันไปกราบไหว้สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยมือ

พระองค์ไม่ทรงกลัวว่า ประชาชนจะโกรธ เพราะทรงเห็นว่า การทำเช่นนี้เป็นสิ่งดี คนจะไม่หลงงมงายอีกต่อไป แต่จะหันกลับมาหาพระเจ้าเที่ยงแท้

พระองค์ทรงชักชวนให้ประชาชนกลับมาหาพระเจ้าอย่างไรหรือ?

การที่พระองค์ทรงวางใจพระเจ้ามาก… ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเคยรู้สึกและปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างนี้เลย

สิ่งที่บันทึกไว้คือ  พระราชาเฮเซคียาห์ทรงติดตามพระเจ้าอย่างไม่ลดละ ทรงยึดพระเจ้าไว้แน่น  ทรงจำพระดำรัสของพระเจ้าไว้ และปฎิบัติตาม

และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

พระเจ้าทรงอยู่กับพระราชา ไม่ว่าพระองค์จะทรงลงมือทำอะไรก็สำเร็จทั้งสิ้น

พระองค์ไม่ทรงยอมที่จะปรนนิบัติรับใช้พระราชาแห่งอัสซีเรีย  และยังตีเมืองทางใต้ลงมายังกาซา และดินแดนรอบ ๆ ของคนฟีลิสเตียด้วย

พระราชาทรงทำสิ่งที่เป็นตัวอย่างกับเรา

ถวายชีวิตให้หมดกับพระเจ้า วางใจพระองค์ ติดตามพระองค์ไม่ลดละ  เข้าหา เข้ามาอยู่ใกล้ ๆ พระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงมาใกล้เรา

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.