Bubee Homepage

เงาที่ย้อนกลับ ๒๐-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 20:7-11

“เราจะต่ออายุให้อีก 15 ปี”   เสียงของอิสยาห์ วนเวียนอยู่ในความคิดของราชาเฮเซคียาห์

ก็พระเจ้าได้ตรัสว่า เราจะตาย  แต่เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้ากลับทรงเปลี่ยนพระทัย จะให้เรามีอายุต่อ 15 ปี… พระราชาใคร่ครวญ   แล้วพระองค์ก็ทรงคุกเข่า  กราบลง ขอบคุณองค์พระเจ้าสูงสุด   ….  ใครจะได้อย่างเราบ้าง ?  พระเจ้าทรงต่ออายุให้เช่นนี้

ขณะที่พระราชาทรงอยู่บนเตียงนั้น  แพทย์หลวงก็ได้เข้ามาเฝ้า

“ข้าพระบาทขออนุญาตดูแผลของพระองค์พะยะค่ะ”

เมื่อแพทย์หลวงดูแผล  เขาก็พอกยาซึ่งทำมาจากลูกมะเดื่อลงที่ฝีของพระราชา

“แล้วก่อนหน้านี้ เจ้าทำไมจึงไม่รักษาเราแบบนี้”

“นี่ก็เป็นวิธีแปลกพะยะค่ะ  ท่านอิสยาห์สั่งให้ข้าพระบาททำยาพอกจากมะเดื่อให้พระองค์  ข้าพระบาทจึงรีบทำมาถวาย เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นว่า มันช่วยอย่างไร”

แต่กระนั้น ราชาเฮเซคียาห์ก็อดถามอิสยาห์ไม่ได้

“อะไรจะเป็นหมายสำคัญให้รู้ว่า พระเจ้าจะทรงรักษาเรา และสามวันจากนี้เราจะได้ขึ้นไปที่พระวิหารของพระเจ้าได้”

“อืม… พระราชาทรงขอหมายสำคัญ… นี่พะยะค่ะ  นี่จะเป็นหมายสำคัญเพื่อให้พระราชาทรงทราบว่า พระเจ้าทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์แน่นอน  พระราชาทรงประสงค์ให้เงาของดวงอาทิตย์เคลื่อนไปข้างหน้าสิบขั้น หรือว่า ถอยหลังไปสิบขั้น”

“พระเจ้าจะทรงสำแดงขนาดนั้นเลยรึ?   เงาเคลื่อนไปข้างหน้า 10 ขั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว  ข้าขอย้อนเวลาแล้วกัน  ขอถอยหลัง 10 ขั้นแล้วกัน “

อิสยาห์จึงก้มลงอธิษฐานทูลพระเจ้าทันที

และ… เมื่อมองดูนาฬิกาแดด… มหัศจรรย์มาก  ดวงอาทิตย์ถอยกลับไป  ทำให้เงาบนนาฬิกาแดดที่ราชาอาหัส ราชบิดาทรงสร้างไว้นั้น ถอยหลังไปสิบขั้น

ลักษณะของนาฬิกาแดด  มองเงาเป็นหลัก

ทุกคนที่เห็นต่างอ้าปากค้าง  …. อะไรกันนั่น  ดวงอาทิตย์ถอยกลับได้ด้วยรึ?….

และอีกไม่กี่วันต่อมา  ฝีของพระราชาก็ยุบ  พระองค์ทรงมั่นพระทัยแล้ว

“ขอบคุณพระเจ้า  พระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพระบาทหายจากโรคร้าย  มหัศจรรย์จริง ๆ พระเจ้าข้า   จะได้มีชีวิตอีกครั้ง  พระองค์ทรงให้ชีวิต และทรงชุบชีวิตข้าพระบาทคืนมา  ขอถวายชีวิตนี้ทั้งหมดแด่พระองค์”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.