Bubee Homepage

เจ้าชายโยสิยาห์ ๒๒-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 22:1-7

หลานของราชามนัสเสห์  ได้ขึ้นครองเมื่อทรงอายุเพียง 8 ปี  เจ้าชายน้อยต้องรับภาระของประเทศตั้งแต่ยังเด็ก   เรียกได้ว่า แทบไม่มีเวลาเล่นเลย    พระมารดาคือ เยดีดาห์

เมื่อนานแสนนานมาแล้ว ในแผ่นดินอิสราเอลทางเหนือ  เมื่อตอนที่ราชาเยโรโบอัมได้ตั้งต้นไหว้รูปเคารพอย่างเมามันนั้นเอง

ได้มีคนของพระเจ้ามาทำนายอย่างหนึ่งคือ  “ แท่นบูชา   เจ้าได้ยินไหม  พระเจ้าตรัสว่า ดูเถอะ  ในวงศ์วานของดาวิด จะมีโอรสองค์หนึ่งนามว่า โยสิยาห์เขาผู้นั้นจะประหารบรรดาปุโรหิตของแท่นบูชาบนที่สูง และกระดูกของมนุษย์จะถูกเผาที่นี่”

ตอนนี้ ก็มีพระราชาองค์หนึ่งเกิดมา พระนามว่า โยสิยาห์จริง ๆ   เราต้องติดตามดูว่า พระองค์จะทรงทำอะไรต่อไป

เจ้าชายโยสิยาห์มีพระมารดาที่ดี   และก็ทรงเป็นเจ้าชายที่เชื่อฟัง   ความประพฤติของพระองค์นั้นงดงาม สมกับเป็นกษัตริย์ และก็ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วย   เดินตามทางของกษัตริย์ดาวิดอย่างแน่วแน่ ไม่มีหันไปซ้ายหรือขวา  ไม่เถลไถล พระองค์ทรงรู้ว่า สิ่งที่เหมาะสมคืออะไร   ตอนนี้คนทั้งแผ่นดินยูดาห์ ก็กำลังเบาใจ  ดูว่า ประเทศชาติจะไปได้สวย กำลังก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

เวลาผ่านไป  ปีที่ 18 ของการครองราชย์  พระราชาทรงเรียกชาฟาน ซึ่งเป็นหลานของราชเลขาเป็นเฝ้า

ชาฟานทำทุกอย่างที่พระราชาทรงสั่ง  ภาพเอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com

“ชาฟาน   ขอให้เจ้าไปหาท่านปุโรหิตฮิลคียาห์ให้หน่อย”

“พะยะค่ะ”

“ให้ท่านรวบรวมเงินที่ประชาชนมาถวายที่พระนิเวศ  จากนั้นก็เอาเงินนี้ไปให้คนที่ดูแลพระนิเวศ”

“พระราชาทรงประสงค์ให้พวกเขาทำอะไรพะยะค่ะ?”

“เราต้องการซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า  ให้สำรวจว่า พระวิหารชำรุด ต้องการซ่อมตรงไหนบ้าง  ให้ท่านปุโรหิตส่งเงินไปคนดูแลจัดการจ้างช่างไม้ ช่างแกะสลัก ช่างปูน ช่างก่อสร้าง   ใช้ซื้อไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมให้ดีที่สุด”

ชาฟานไปทำตามอย่างที่พระราชาทรงสั่งทุกอย่าง

ที่แปลกคือ ไม่มีการขอบัญชีการใช้จ่ายเงิน  เพราะเขาทุกคนทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อด้วยตัวเขาเอง  จึงไม่ต้องรายงานต่อใครอีก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.