Bubee Homepage

เยโรโบอัมที่สอง….๑๔-๔

2  พงศ์กษัตริย์ 14:23-29

เรื่องราวของกษัตริย์แห่งอิสราเอลดูว่ามันวุ่นวาย งง ๆ
แต่… เรื่องเหล่านี้มีบันทึกไว้ให้เราเห็นบางอย่างที่สำคัญ   เป็นสิ่งสอนชีวิตของเรา   เช่นที่จะเล่าต่อไปนี้

คนชาวอิสราเอลทางเหนือ  เป็นประชาชนที่น่าสงสาร

พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างยากเข็ญ  ไม่ได้เป็นบ้านเมืองที่รุ่งเรือง

มีแต่พระราชาที่ยังทรงกินดีอยู่ดีมากกว่าประชาชนมากนัก

ไม่มีใครช่วยคนอิสราเอล  ไม่มีใครสนใจ

คนส่วนใหญ่ยากจน มีกินไปวัน ๆ   บ้างก็อดมื้อกินมื้อ

พวกเขามีทั้งที่เป็นไท  เป็นอิสระแก่ตัว

มีพวกที่ต้องตกเป็นทาสเพราะหนี้สินล้นพ้นตัว  ไม่มีทางใช้ก็เลยต้องให้ลูกหลานกลายเป็นทาส เพื่อใช้หนี้

พระคัมภีร์ได้บันทึกคำสำคัญไว้

พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ของคนอิสราเอล

พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าจะลบชื่อคนอิสราเอลออกไปจากโลกนี้….

พระเจ้าทรงใช้ราชาเยโรโบอัมที่สอง มาช่วยเหลืออิสราเอล

หลังจากที่ราชาเยโฮอาชแห่งอิสราเอลสิ้นพระชนม์ไปแล้ว  ผู้ที่ครองต่อมาก็คือ ราชาโยโรโบอัมที่สอง

พระเจ้าทรงให้เยโรโบอัมช่วยอิสราเอลอย่างไรหรือ??

ช่วยได้อย่างไรกัน?

ทั้ง ๆ ที่เยโรโบอัมได้ชักนำอิสราเอลทำบาปเหมือนกษัตริย์องค์อื่น ๆ  …..

จะเลว จะดีอย่างไร  ถ้าพระเจ้าจะทรงใช้เสียอย่าง คนนั้นก็หนีไม่ได้


พระองค์ให้ราชาเยโรโบอัม ไปทำสงครามยึดดินแดนคืนมาได้จากหลาย ๆ ที่

ทำให้มีดินแดนที่ให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามไป

ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองนั้น พอดีอาณาจักรอัสซีเรียที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มาตีซีเรียทางเหนือ  ทำให้ซีเรียไม่กล้าลงมาทำสงครามกับเพื่อนบ้านบ่อย ๆ  ทุกปีเหมือนเคย

ราชาเยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ที่ทรงเก่งกล้าด้านการทหาร

เมื่อไม่มีใครกล้ามาปล้นสะดม หรือทำสงครามด้วย ประชาชนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน บ้านเมืองเจริญขึ้น

ทรงครองอยู่  41   ปี  นับว่านานมาก   ทรงทิ้งบ้านเมืองที่มั่งคั่งแต่สภาพจิตวิญญาณตกต่ำอย่างยิ่ง

เมื่อทรงสิ้นพระชนม์  ราชโอรสชื่อเศคาริยาห์ขึ้นครองแทน……..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.