Bubee Homepage

เรียกประชุมใหญ่ ๑๐-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 10:18-24

หลังจากที่เยฮู…  แม่ทัพผู้กลายเป็นราชาเยฮู ได้จัดการล้างผลาญวงศ์วานของราชาอาหับจนหมดแล้ว

ยังเหลือลูกน้องของราชาอาหับอีกมากมาย

พวกนี้ เป็นคนที่อยู่ในวิหารเจ้าบาอัล  ที่คอยจัดการให้คนอิสราเอลได้มาทำสิ่งที่ชั่วอีก  เพราะมีทั้งความสกปรก ลามกทางเพศ  การผิดศีลธรรม เหล่านี้เต็มอยู่ในพิธีกรรมของพวกเขา    เป็นกลุ่มคนที่ต้องกำจัด  เพราะทำให้คนอิสราเอลยิ่งหลงกระทำชั่วมากขึ้นเรื่อย ๆ

ราชาเยฮูไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแล้ว ไม่สำเร็จ

ทรงวางแผนอย่างแนบเนียน สมกับเป็นแม่ทัพใหญ่   ถ้าจะทำครั้งนี้ ต้องให้สมบูรณ์แบบ

มีการประกาศออกไปว่า “ราชาอาหับเคยบูชาเจ้าบาอัลอย่างไร  เยฮูจะทำยิ่งกว่านั้น”

ชาวอิสราเอลต่างพากันตกใจ อะไรกันนี่   กำจัดวงศ์อาหับไป เพื่อทำอย่างอาหับหรือ???

 

“ขอเชิญท่านผู้เป็นเจ้าหน้าที่บูชาเจ้าบาอัลทั้งหมดทุกท่าน ทั่วแผ่นดินอิสราเอล มายังวิหารเมืองสะมาเรีย

พิธีบูชาเจ้าบาอัลครั้งนี้ จะใหญ่โต  หากใครไม่มา จะต้องโทษประหารชีวิต”

 

ดังนั้น  ถึงวันนัดหมาย ผู้บูชาเจ้าบาอัลจึงต่างพากันมาด้วยความดีใจ

“ราชาองค์ใหม่นี่ ถ้าจะทำให้พวกเรารุ่งเรืองแล้วล่ะ  … ดูซิ จัดงานมโหฬาร”

พวกผู้บูชาเจ้าบาอัลจึงมากันเต็มวิหาร  จากหน้าวิหารจนจรดประตู  แน่นขนัดแทบไม่มีที่ยืน

พวกเขารู้สึกว่ามีชัยชนะเหนือผู้กล่าวคำของพระเจ้าที่ยังหลบ ๆ ซ่อน ๆ อยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ   เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะต้องหลบให้พ้นทหารของพระราชาเดิม รวมทั้งพระนางเยเซเบลด้วย

พระราชาเยฮูทรงเห็นคนมามากมายดังนั้น  ก็ทรงยิ้ม….

“ไปเอาเสื้อสำหรับบูชาเจ้าบาอัลออกมา”  พระองค์ทรงบัญชา

แล้วจากนั้น เมื่อทุกคนใส่เสื้อแล้ว  พระราชาเยฮูก็เดินเข้าไปกับ เยโฮนาดับ บุตรราคาบซึ่งเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างยิ่ง

ลักษณะของวิหารบาอัลจะคล้าย ๆ อย่างนี้  ภาพนี้จาก blogs.bootsnall.com ของคุณเฮ๊คเตอร์ เยค

“อย่า… อย่าเพิ่งเริ่มพิธี  เจ้าไปตรวจดูซิว่า มีคนของพระเจ้าแอบแฝงอยู่ในนี้หรือไม่  ถ้ามี  เอาออกมา”

พวกเจ้าบาอัลรู้สึกกระหยิ่ม ยิ้มย่อง

“คราวนี้แหละ  พวกเราจะเฟื่องฟู   … ”

ทหารตรวจสอบจนหมดแล้ว  ไม่มีคนของพระเจ้าจริง ๆ ในที่นั้น

บรรดาผู้บูชาเจ้าบาอัลลืมไปว่า  คนที่ยืนอยู่ข้างพระราชาใหม่นั้น  คือ คนของพระเจ้า

พวกเขาอาจคิดว่า เยโฮนาดับ คนนี้ ทรยศพระเจ้าไปแล้ว…

 

พวกเขาจึงทำพิธีบูชายัญอย่างสนุกสนาน..

 

พวกเขาหารู้ไม่ว่า  พระราชาเยฮูต้องการให้เยโฮนาดับเห็นอะไร…..

จากนั้น พวกเขาทุกคนก็ทำพิธีบูชายัญ ……….

พระราชาทอดพระเนตร

 

“นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเจ้า!!.

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.