Bubee Homepage

เวลาเหมาะเจาะ ๘-๑

2 พงศ์กษัตริย์ 8:1-6

ยังจำครอบครัวใจอารีย์เพื่อนของเอลีชาได้ไหม?    สามีภรรยาที่ได้สร้างห้องเล็ก ๆ ไว้ให้เอลีชาพักยามที่เดินทางผ่านมา   จากคนที่ไม่มีลูก  ก็ได้มีลูกชาย และลูกชายได้สิ้นชีวิตจากแดดที่ร้อนจัด   และลูกน้อยคนนั้นก็ได้ฟื้นคืนจากตาย

ต่อมา เอลีชาได้บอกกับภรรยาเจ้าของบ้านว่า

“อีกไม่นาน พระเจ้าทรงให้แผ่นดินอิสราเอลนี้  กันดารอาหารถึง 7 ปี  เจ้าควรอพยพออกไปอาศัยที่อื่น ที่ใดก็ได้ ”

“เจ้าค่ะ  ขอบคุณท่านมากที่บอกดิฉัน”

แล้วเธอก็เก็บข้าวของ ทั้งสามี  ลูก คนงานบางคน  ก็เดินทางไปอยู่ทางใต้

เธออยู่ที่แผ่นดินฟิลิสเตียนานถึง 7 ปี

เมื่อเหตุการณ์ดีขึ้น เธอและครอบครัวจึงเดินทางกลับมา

ส่วนพระราชาแห่งอิสราเอล…ได้เรียกคนรับใช้ของเอลีชาเข้ามาถาม

“เล่าให้เราฟังซิว่า   เอลีชาได้กระทำการใหญ่อะไรบ้าง  ข้าอยากรู้”

เขาเล่าให้พระราชาฟังเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่อง

แต่ขณะที่กำลังทูลเล่าเรื่องเด็กชายที่ฟื้นขึ้นมานั้นเอง….

หญิงชาวชูเนมก็มาขอเฝ้าพอดี

ช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจ้า… เขาเรียกกันว่า  พระเจ้าทรงนำ

“เจ้าต้องการอะไรหรือ ?”พระราชาตรัสถาม

“ขิาแต่พระราชา    หม่อมฉันเดินทางไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตียมา 7 ปี เพค่ะ”

คนรับใช้ของเอลีชาเพ่งมองผู้หญิงคนนั้น  ขณะที่เธอพูดต่อไป

“แต่เมื่อกลับมา พบว่า ที่ดินจะถูกคนอื่นบุกรุก เข้ามาทำกิน   หม่อมฉันจึงมาขอพระองค์ประทานบ้าน และที่ดินของบรรพบุรุษคืน”

ขณะนั้นเอง คนรับใช้ของพระราชา  โพล่งขึ้นมาว่า

“ข้าแต่พระราชา  เจ้านายของข้าพระบาท  นี่เป็นสตรีคนที่ลูกชายฟื้นคืนชีวิต  เป็นคนที่มีความเอื้ออารีต่อท่านเอลีชาพะยะค่ะ”

เธอหันมามองเขา

“ท่านนี่เอง”

พระราชาจึงทรงถามนางว่า

“ไหน  เล่าเรื่องของเจ้าให้เราฟังซิ   เรื่องของท่านเอลียาที่เข้ามารู้จักครอบครัวของเจ้า  เขาทำอะไรแก่เจ้าบ้าง”

เธอก็เล่าทูลตั้งแต่เรื่องที่ไม่มีลูก และเอลีชาอธิษฐาน กล่าวคำของพระเจ้าว่า เธอจะมีลูก  ต่อมาลูกชายตาย เขาก็ช่วยให้ฟิ้นขึ้นมาด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้า

พระราชาทรงพอพระทัยมาก

เรียกมหาดเล็กคนหนึ่งมา

“เจ้าจงไปจัดการ คืนทุกสิ่งที่เป็นของสตรีผู้นี้    พร้อมทั้งพืช  ผลไม้จากนานนั้น  …..”

ขอบคุณพระเจ้าจริงๆ  … เธอเข้ามาเฝ้าในเวลาที่พอเหมาะ

และพระราชาก็ทรงกำลังมีพระทัยดี  พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.