Bubee Homepage

แผนของพระราชา ๑๒-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 12:9-16

พระราชาโยอาชทรงสั่งให้รวบรวมเงินเพื่อซ่อมแซมพระวิหาร  แต่แล้ว หลายปีผ่านไป ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ในเมื่อมีปัญหาในการระดมทุนเพื่อซ่อมแซมพระวิหาร  เนื่องจากเงินถวายของประชาชนนั้น

กลายเป็นเงินตอบแทนผู้ดูแลพระวิหาร   พระราชากับปุโรหิตเยโฮยาดาจึงเปลี่ยนแผน

 

“เจ้าไปลากหีบใหญ่ในห้องเก็บของออกมา”  เยโฮยาดาปุโรหิตสั่งเลวี  ”ต่อจากนี้ไป  เอาเงินถวายใส่ในนี้ และประกาศให้ประชาชนรู้ด้วยว่า เราจะช่วยกันซ่อมพระวิหาร”

แล้วเขาก็ให้เจาะรูไว้ที่ฝาหีบมหึมา เหมือนกับเป็นกล่องออมสิน  และเอาหีบนั้นมาวางไว้ทางเข้าพระวิหาร  อยู่ข้างขวาของแท่นบูชา

ดังนั้น ปุโรหิตที่อยู่ตรงประตูจะเอาเงินถวายทั้งหมดใส่ไปในหีบ

ทำอย่างนี้เรื่อยไป จนเห็นว่า หีบหนักมากยกไม่ไหวแล้ว  ก็จะให้มีการนับเงิน เก็บใส่ถุง  จัดสรรเงินว่า ต้องใช้ทำอะไรบ้าง ดังนั้นจึงมีเงินส่วนที่ต้องใช้ซ่อมแซมพระวิหาร   และทำอย่างอื่น

ภาพจาก http://plantedatoakhill.blogspot.com

นี่เป็นการจัดการทางบัญชีที่ดีเยี่ยม ไม่ปล่อยปละละเลยเหมือนก่อน  อีกอย่าง เมื่อประชาชนรู้โครงงานอันสำคัญนี้ พวกเขาก็มีใจจะช่วย

การบริหารเงินอย่างระมัดระวัง  ทำให้มีพอสำหรับโครงการต่าง ๆ ของพระราชา

“น่าจะทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะท่าน ป่านนี้ พระวิหารคงงดงามไปแล้ว”  คนหนึ่งเปรย

“พระราชาท่านแสนดี ให้เงินที่นำถวายเป็นเครื่องบูชาก็ให้กับปุโรหิตเหมือนเคย  ไม่ต้องมาใช้กับงานซ่อม”

“เราเลยไม่ได้เงินเยอะเหมือนเมื่อก่อน”  อีกคนเหน็บแนม

“ท่านไม่ควรพูดอย่างนั้น  เราควรมีพระวิหารที่สวยงามเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า…”

“โอ…จริง ข้าขอโทษ”

ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง  ช่างสกัดหิน  ช่างก่อ เหล่านี้พร้อมที่จะทำงาน

พวกเขาได้รับเงินค่าจ้างอย่างสมค่าแรง  …..

พวกเขาทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจ และภูมิใจอย่างมากที่ได้มีส่วนในการรับใช้เช่นนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.