Bubee Homepage

ใกล้จะสิ้นสุดแผ่นดิน ๒๔-๑

2  พงศ์กษัตริย์ 24:8-16

โยสิยาห์   …..  เยโฮอาหาส …  เยโฮยาคิม   ทีนี้ ก็มาถึง  เยโฮยาคีน

ราชาเยโฮยาคิมครองอยู่ 11 ปี  ตลอด 11 ปีที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์  แล้วต่อมากลายเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลน  ราชาเยโฮยาคิมไม่มีโอกาสที่จะแยกตัวออกเป็นอิสระเลย เพราะอ่อนแอ และที่สำคัญ  ไม่มีการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์อื่น ๆ

เมื่อหมดเยโฮยาคิม   โอรสคือ เยโฮยาคีนก็ขึ้นครอง   ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น  แต่กำลังจะเริ่มแย่ลงเสียด้วยซ้ำ   เมื่อเริ่มปกครอง  เนบูคัดเนสซาร์ก็เข้ามาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม  ในสมัยของราชบิดา  เกิดการกบฎต่อต้านเนบูคัดเนสซาร์ครั้งหนึ่ง  แต่ก็ไม่สำเร็จ   ส่วนของเยโฮยาคีนเองนั้น  เนบูคัดเนสซาร์ก็ได้มาจับตัวไปแม้เพียงครองได้ 3 เดือนเท่านั้น

ทั้งครอบครัวของพระราชา  ถูกจับเป็นเชลย  ตามที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ ผ่านผู้กล่าวคำของพระเจ้าอิสยาห์….

“ขอพระราชาทรงฟังพระดำรัสของพระเจ้า  … จะถึงเวลานั้น  เวลาที่ทุกอย่างซึ่งเจ้าสะสมมา  ทุกอย่างที่บรรพบุรษได้สะสมมา   จะถูกยึดไปบาบิโลน!”

ภาพวาดโดย  F Stocks May   1950

“สมบัติทั้งหมดจะถูกยึดไปหมด  ไม่มีเหลือ”

“ยิ่งกว่านั้น  ลูกหลานของพระราชาจะถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย  และมีคนที่จะต้องกลายเป็นขันทีในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน”

ทรัพย์สมบัติในพระวิหารของพระเจ้าที่ยังเหลือ พร้อมกับของที่อยู่ในพระคลัง  ในพระราชวังก็ถูกกวาดเอาไปหมดสิ้น

แล้วคนที่จะต้องถูกจับไปเป็นเชลย ก็คือ เยโฮยาคิน  รุ่นโหลนของราชาเฮเซคิยาห์ที่เป็นผู้รับเรื่องนี้จากพระเจ้าพร้อมกับครอบครัว ลูกหลาน และประชาชนอีก 10000 คนซึ่งมีทั้งครอบครัวข้าราชการ  นับเป็นทหาร ถึง 7000 คน   ช่างฝีมือชั้นเยี่ยม อีก 1000 คน     ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ก็จะใช้คนพวกนี้ไปสร้างให้บาบิโลนยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีก

ทหารที่คัดให้ไปอยู่บาบิโลนนั้น ทั้งเก่งกล้า และแข็งแรง

ผู้ที่เนบูคัดเนสซาร์ทิ้งไว้ในเยรูซาเล็มคือ คนยากจนที่สุด  ……

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.