Bubee Homepage

ไม่น่าหาเรื่องเลย ๑๔-๒

2 พงศ์กษัตริย์ 14:8-22

อยู่มา  ราชาอามาซิยาห์ แห่งยูดาห์ทางใต้ ก็ส่งสารไปหาเยโฮอาช ราชาแห่งอิสราเอลทางเหนือ….

เป็นสารท้าทายว่า “ขอเชิญท่านมาสู้กับข้าพเจ้า”

แต่ราชาเยโฮอาชตอบกลับมาว่า “เหตุใดท่านจึงหาเรื่องให้ตัวเอง และจะให้ยูดาห์พินาศไปด้วยเล่า?”   ราชาเยโฮอาชไม่คิดจะสู้ด้วย   แต่อามาซิยาห์ไม่ยอม ยังคงเร้าที่จะทำสงครามกัน

ดังนั้น ราชาเยโฮอาชจึงบุกก่อน  นำกองทัพลงมาทางใต้  ตียูดาห์ลงมาเรื่อย ๆ  จนมาเผชิญหน้ากับราชาอามาซิยาห์ที่หมู่บ้านเบเชเมธ

ราชาเยโฮอาชจับกุม ราชาผู้ท้าทายได้  …..

จากนั้นก็ทรงบุกเข้าเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูดาห์

เอาล่ะซิ    ไปท้าเขา  แต่กลับพ่ายแพ้  น่าอายจริง….

ราชาเยโฮอาชทรงสั่งให้ทหารทำลายกำแพงด้านหนึ่งยับเยิน   เป็นสัญลักษณ์ว่า อิสราเอลชนะ…

ไม่แต่เท่านั้น

ราชาเยโฮอาชยังทรงสั่งให้ รุกเข้าไปในพระวิหารที่เพิ่งซ่อมแซมเสร็จไปไม่นานนัก  และปล้นเครื่องใช้ในพระวิหารออกมาจนเกลี้ยง  บุกเข้าไปในคลังหลวง เอาเงินทองออกมาจนหมด  จับตัวประกันไป และก็ตบเท้ากลับสะมาเรีย!

ส่วนราชาอามาซิยาห์นั้น   ราชาเยโฮอาชปล่อยไว้ในครองเยรูซาเล็มที่กลายเป็นเมืองยากจนภายในวันเดียว…. พระองค์ทรงมีอายุนานกว่า เยโฮอาชถึง 15 ปี

แน่นอน  ชีวิตของราชาอามาซิยาห์นั้นไม่ปลอดภัย แม้อยู่ในเมืองของพระองค์เอง อย่าลืมว่า พระองค์เคยสั่งประหารผู้ที่ปลงพระชนม์ราชบิดาของพระองค์  มีลูกหลานของคนเหล่านั้นที่โกรธแค้น  และยังมีข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินพระทัยทำสงครามของพระองค์

แม้ว่าพระองค์จะทรงรู้ทัน  และหนีออกไปที่เมืองอื่น  แต่ผู้ที่วางแผนก็สามารถลอบปลงพระชนม์ราชาอามาซิยาห์ได้สำเร็จ

พวกเขานำพระศพกลับมาฝังในเยรูซาเล็ม

เขาจึงแต่งตั้ง อาซาริยาห์ โอรสซึ่งทรงอายุเพียง 16 พรรษาขึ้นเป็นกษัตริย์แทน…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.