Bubee Homepage

ขยายอาณาจักร ๘

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 8:1-18

 

ราชาดาวิดได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างไกล  รบที่ไหนก็ชนะที่นั่น  พระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าประทานชัยชนะแก่ราชาดาวิด ไม่ว่าจะไปรบ ณ ที่ใด ๆ

ทางเหนือขึ้นไปถึงซีเรีย  ดามัสกัส

ทางตะวันตกเฉียงใต้   จัดการกับฟีลิสเตีย ถัดไปเป็นพวกอามาเลข

ทางตะวันออกไปถึง ยูเฟรตีส

ส่วนตะวันออกใกล้ ๆ  ก็เป็นพวกโมอับ อัมโมน

ทางใต้ลงไปเป็นเอโดม

เอาเป็นว่า ราชาดาวิดขยายอาณาจักรออกไปรอบด้าน

เพื่อน ๆ  ลองดูแผนที่คร่าว ๆ ข้างล่างจะเห็นภาพว่า ศึกนั้นมีรอบด้านจริง ๆ

 


ตอนที่ไปรบกับโมอับ ทางตะวันออกเฉียงใต้  ราชาดาวิดรบชนะ  ชาวโมอับเป็นเชื้อสายของโลทกับลูกสาวของเขา   และนางรูธก็เป็นชาวโมอับ  ว่ากันไปแล้ว ราชาดาวิดเป็นหลานย่าของรูธ ก็มีเชื้อสายโมอับอยู่ด้วยเช่นกัน

ครั้งนั้น ดาวิดได้บังคับให้คนโมอับนอนลงที่พื้น  และใช้ไม้วัดตัว  คนที่สูงเท่าไม้หนึ่งแท่งก็จะไว้ชีวิต   ส่วนคนที่สูงเท่ากับไม้สองแท่งจะถูกสังหาร   และ โมอับก็ได้กลายมาเป็นเมืองขึ้นของราชาดาวิด    ต้องส่งบรรณาการมาถวายเสมอ

ฮาดัดเอเซอร์ กษัตริย์เมืองโศบาห์ซึ่งอยู่ทางเหนือ  ไม่ยอมดาวิด พยายามสู้สุดกำลัง

ราชาดาวิดจึงยึดพลม้าได้ 1700 คน ทหารราบ 20,000 คน และตัดเอ็นขาม้าให้เหลือแค่ 100 คัน  กองทัพของราชาดาวิดยังต้องสู้รบอีกมาก  ไม่มีเวลามายึดและดูแลม้ามากมายเช่นนั้นได้

คนซีเรียเห็นเช่นนั้น จึงยกทัพมาช่วย ฮาดัดเอเซอร์ กษัตริย์เมืองโศบาห์   ไม่น่าเลย  พวกเขาโดนประหารไปถึง 22,000 คน  และทำให้ชาวเมืองดามัสกัสทางเหนือกลายเป็นเมืองขึ้นที่ต้องส่งบรรณาการให้อิสราเอล!

ยิ่งกว่านั้น ที่หุบเขาเกลือทางใต้ของทะเลตาย  ยังได้ปราบคนเอโดม  สังหารไปเสีย 18,000 คน  เอโดมจึงกลายเป็นเมืองขึ้นของดาวิดด้วย

ทั้งหมดนี้ทำให้ราชาดาวิดเป็นที่เกรงขามยิ่งนัก   พระนามก็เลื่องลือไปทั่วประชาชาติแถบนั้น

กลายเป็นว่า อิสราเอลจึงมีทหารไปประจำป้อมตามเมืองขึ้นต่าง ๆ  อย่างแข็งแรง….

จากการรบ ทำให้ยึดโล่ทองคำ  โล่และอาวุธทองสัมฤทธิ์ได้มากมาย   และยังมีกษัตริย์บางองค์ส่งของบรรณาการมาถวายเองด้วย ดังนั้น ทุกอย่างที่ริบได้ ดาวิดนำมาถวายพระเจ้า  …..

ราชาดาวิดเองได้ปกครองประเทศอย่างเที่ยงธรรม

มีโยอาบ เป็นแม่ทัพ  เยโฮชาฟัทเป็นเจ้ากรมสารบรรณ

ศาโดก  เป็นปุโรหิต

เสไรอาห์ เป็นราชเลขา

เบโนยาห์ เป็นผู้บังคับบัญชา

ส่วนบรรดาโอรสของดาวิดก็มีหน้าที่องคมนตรี

ปิดการแสดงความคิดเห็น.