Bubee Homepage

คำตอบจากชาวกิเบโอน ๒๒-๒

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 22:3-21

ได้การแล้ว  เข้าใจแล้ว!  การกันดารอาหารสามปีต่อกันครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา  แต่เป็นผล ของการที่ท่านซาอูลพยายามกวาดล้างเผ่าพันธุ์ชาวกิเบโอนนั่นเอง

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้คนชาวอิสราเอลไม่ผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้  แม้เวลาจะผ่านมานานเพียงใด

รักษาสัญญาเสมอนะ

ในสมัยนั้น กฎของการแก้ไขเรื่องนี้คือ  ตาแทนตา  ฟันแทนฟัน  นั่นหมายความว่า  จะต้องฆ่าล้างคนในวงศ์ตระกูลของซาอูลหมดเลยอย่างนั้นหรือ?

พระราชาดาวิดจะทำอย่างนั้นก็ได้   แต่พระองค์กลับทรงทำอีกอย่าง…

พระราชาทรงเชิญคนกิเบโอนที่เหลือรอดมาเข้าเฝ้า  “เราควรจะทำอย่างไรกับท่าน  ทำอย่างไรที่จะลบโทษบาปนี้  เพื่อว่า พวกท่านจะได้อวยพรมรดกของพระเจ้า”    พระราชาทรงหมายความว่า เมื่อไรก็ตามที่แก้ไขปัญหานี้   และชาวกิเบโอนไม่ถือโทษคนอิสราเอลต่อไป   พวกเขาจะได้รับพระพรคืนจากพะเจ้า

“เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องเงินทอง  เราไม่ต้องการเงินทองคืน  ไม่ต้องการชีวิตคนอิสราเอลคืน “  หัวหน้าชาวกิเบโอนตอบ

“แล้วพวกท่านจะให้เราทำอย่างไรกับท่านล่ะ? “  พระราชาถาม

“ข้าพระบาทขอจัดการกับแค่ผู้ที่วางแผนและลงมือล้างเผ่าพันธุ์ชาวกิเบโอน  …. ขอทรงมอบลูกชาย 7 คนของเขาให้เรา  เพื่อข้าพระบาทจะแขวนคอเขาเสียต่อพระพักตร์พระเจ้าที่กิเบอาห์   เมืองของท่านซาอูลเอง”

พระราชาดาวิดทรงรู้อยู่ว่า ลูกหลานของซาอูลนั้น ได้รับประโยชน์จากการทำลายเมืองกิเบโอน  และยังมีคนที่ช่วยในการล้างผลาญครั้งนั้น

“ตกลง เราจะจัดให้”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.