Bubee Homepage

จะเลือกโทษอันไหน? ๒๔-๒

ต่อจากเมื่อวาน

2  ซามูเอล 24:10-16

ตอนแรกพระราชาดาวิดก็รู้สึกสบายพระทัย และภาคภูมิกับจำนวนประชากรอิสราเอล    แต่แล้ว  พระราชาดาวิดทรงเริ่มรู้สึกแย่ลง  แย่ลง  กลายเป็นตระหนักว่า  พระองค์ได้ทำผิดอย่างยิ่ง

ไม่ใช่เรื่องการนับที่สำคัญ   แต่ความคิดเบื้องหลังการนับครั้งนี้ต่างหาก

พระราชาเองไม่ได้ทรงทำเพื่อพระเจ้า  แต่เพื่อพระองค์เอง  เพื่อความภาคภูมิ  เพื่อจะได้รู้สึกดี

พระองค์จึงเข้าเฝ้าพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า   ที่ข้าทาสสั่งให้คนไปนับประชากรครั้งนี้   ข้าทาสได้ทำบาปใหญ่มากต่อพระองค์   ขอทรงอภัยความบาปชั่วช้าครั้งนี้ด้วยเถิด   พระเจ้าข้า  ข้าทาสของพระองค์โง่เง่าจริง ๆ ”

พระราชาทรงตระหนักว่า พระองค์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อตัวพระองค์เอง ไม่ใช่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า    ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ชายผู้เดินตามพระเจ้า  แต่… ทำผิดได้อย่างไม่รู้ตัวเลย

ดีอย่างหนึ่ง

พระราชาทรงไหวทัน    ทรงสำนึกบาป และรีบกลับมาทูลพระเจ้าทันที   ไม่ปล่อยให้กลายเป็นบาปพอกหางหมู

 

เช้าวันต่อมา ท่านกาด ซึ่งเป็นผู้ทำนายประจำพระองค์ของพระราชาก็ได้ยินเสียงของพระเจ้า

“เจ้าจงไปบอกดาวิด  พระเจ้าตรัสว่า เราให้เขาเลือกสามอย่าง  จะเอาโทษอย่างไหน”

 

ท่านกาดจึงรีบเข้าเฝ้าพระราชาท่านที

“ข้าแต่พระราชา  ฝ่าบาททรงทราบแล้วว่า ทรงทำผิดต่อพระเจ้า  พระเจ้าจะทรงลงโทษพระองค์   ให้พระองค์เลือกว่าจะเอาการลงโทษแบบใด”

“ท่านว่ามาซิ  พระเจ้าตรัสอย่างไรล่ะ?”

“ประการแรก   ให้มีการแห้งแล้งกันดาร สามปี

หรือ ให้พระราชาต้องหนีศัตรูที่ตามล่า สามเดือน

หรือ ให้เกิดโรคระบาดในแผ่นดินสามวัน”

“สามปี  สามเดือน  สามวันอย่างนั้นรึ?”  พระราชาทวนคำ

“ข้าเป็นทุกข์ยิ่งนัก  ขอให้ข้าได้ถูกลงโทษด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยตรงเถิด   เพราะพระเมตตาของพระเจ้านั้นใหญ่หลวง  อย่าให้ข้าต้องตกอยู่ในมือมนุษย์เลย”

 

 

ดังนั้น จึงเกิดโรคระบาดในอิสราเอลตั้งแ่ต่เช้าจนครบกำหนดเวลา  มีคนตายทั่วประเทศจากดานทางเหนือจรดเบเออร์เชบาทางใต้ ถึงเจ็ดหมื่นคน

และเมื่อทูตสวรรค์ได้ยื่นมือเหนือนครเยรูซาเล็ม  พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัย!

พระองค์ตรัสกับทูตนั้นว่า “พอได้แล้ว  ยั้งมือของเจ้าไว้เดี๋ยวนี้ !”

ขณะนั้นทูตกำลังอยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาห์ชาวเยบุส…….

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.