Bubee Homepage

นับ นับ นับประชากร ๒๔-๑

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล  24:1-9,อพยพ 30:11

ต่อมาปลายรัชสมัยของพระราชาดาวิด   พระราชาเกิดนึกขึ้นมาว่า จะต้องนับประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายที่เป็นทหารได้   ไม่แน่นะ อาจจะส่งไปตีเมืองรอบ ๆ จะได้เมืองขึ้นใหม่ ๆ อีก   และอีกอย่างก็เป็นพระราชามานานแล้ว  ยังไม่รู้เลยว่า ทั้งเหนือและใต้มีประชากรสักเท่าไร

พระองค์ทรงเรียกโยอาบและแม่ทัพเข้ามาเฝ้า

“เราอยากให้เจ้าออกไปทั่วทุกเผ่าในอิสราเอล  ตั้งแต่ดานทางเหนือ จนจรดเบเออร์เชบาทางใต้ นับจำนวนคนมาให้หมด  ข้าอยากรู้ว่า มีประชากรสักเท่าไร”

ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยท่านโมเสส  พระเจ้าได้ทรงสั่งว่า “เมื่อจะจดสำมะโนครัวชนชาติอิสราเอล  เมื่อนับจำนวนเขา ก็ให้เขานำทรัพย์สินมาถวายพระเจ้าเป็นค่าไถ่ชีวิต  เพื่อจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเมื่อเจ้านับพวกเขา”

การนับครั้งนี้ ไม่ได้เป็นไปตามกฎของที่พระเจ้าทรงให้โมเสสไว้

โยอาบไม่สบายใจมาก  เขารู้ว่า พระราชากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรต่อพระเจ้า

“ข้าแต่พระราชา  ขอให้พระเจ้าขอฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชากรให้มากเป็นร้อยเท่าของที่มีอยู่  ให้ปรากฏต่อพระเนตรพระกรรณเลย   เหตุใดเจ้านายของข้าทาสจึงทรงประสงค์เช่นนี้?”

“เอ๊ะ !  มาขัดใจข้าได้อย่างไร  บอกให้ไป  ก็ไปทำซิ  ไม่ต้องมาพูดมากเยิ่นเย้อ”

โยอาบและผู้บัญชาการกองทัพจึงต้องจำนน  และออกไปทั่วอิสราเอลจากเหนือจรดใต้  ตะวันออกจรดตะวันตก

พวกเขาใช้เวลาเก้าเดือนกว่า  โดยที่พระราชาไม่ได้รู้สึกอะไร  เพียงแต่รอจำนวนรวมเท่านั้น

ภาพเขียนโดย  Dante  Gabriel  Rosetti ( 1828-1882)

เมื่อพวกเขากลับมา  ก็ได้จำนวนของประชากรที่สามารถเป็นทหารถืออาวุธไปรบได้    แบ่งเป็น  อิสราเอล 800,ooo คน  ส่วนยูดาห์ 500,000 คน   ซึ่งถ้าเราจะประเมินคร่าว ๆ  ประชากรทั้งหมด ชายหญิง คนชรา และเด็ก น่าจะเป็นประมาณ  หกล้านคน!

พระราชาทรงรู้สึกภาคภูมิกับจำนวนนี้ไม่น้อย!

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.