Bubee Homepage

ผลของบาปที่ค้างคา ๒๑-๑

ต่อจากเมื่อวาน

(ซาอูล เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล    กษัตริย์องค์ต่อมาคือพระราชาดาวิด

คนกิเบโอนเป็นชาวอาโมไรต์ที่อยู่ใกล้เคียงกับอิสราเอล )

2 ซามูเอล 21:1-2

หลังจากการปราบอับซาโลม   ปราบกบฎเชบา   และการสังหารอามาสาโดยโยอาบแล้ว  แผ่นดินของพระราชาดาวิดก็อยู่ในความสงบสุข ทุกคนต่างทำหน้าที่ในการบริหารราชการ และการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเต็มกำลังของพวกเขา  ไม่ว่าจะเป็นทหาร  ข้าราชการด้านต่าง ๆ  และปุโรหิต

แต่ต่อมา… เกิดกันดารอาหารขึ้นในอิสราเอล

ฝนไม่ตก   แผ่นดินแห้งผาก   ไม่มีน้ำก็ไม่มีพืชผล  ผู้คนอดอยากผ่ายผอมไปตาม ๆ กัน

ปีแรก  ก็ยังไม่คิดอะไรมาก

ปีที่สอง  ก็คิดว่า อาจเป็นเพราะการสาปแช่งของพระเจ้าที่คนอิสราเอลได้ทำบาปต่อพระเจ้า

แต่ปีที่สาม ก็ยังกันดารอยู่  นี่เป็นเรื่องประหลาด เพราะพระราชาพยายามทำทุกอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม  ทำอย่างไรประชาชนจึงจะมีกิน

ไม่ไหวแล้ว   พระราชาดาวิดจึงเข้าเฝ้าพระเจ้า ทูลถามว่า เหตุใดประชาชนจึงต้องเดือดร้อน และอดอยากเช่นนี้  มันน่าจะเป็นต้นตอของปัญหาที่คิดไม่ออก

พระเจ้าตรัสกับพระราชาว่า

“เรื่องนี้เป็นเพราะ ซาอูล     ทั้งเขาและครอบครัวได้ฆ่าล้างคนกิเบโอน ”

ครั้งหนึ่งหลายร้อยปีก่อน    คนกิเบโอนได้มาหาโยชูวาเพื่อทำสัญญาเป็นมิตรต่อกัน  แม้ว่าครั้งนั้น พวกเขาจะหลอกโยชูวา  แต่เขาทำเพื่อมาเป็นมิตร และไม่ให้คนของเขาถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์    โยชูวาเองสัญญากับเขาว่า จะดีต่อพวกเขาเสมอ  ดังนั้น อิสราเอลทั้งหมดก็ต้องดีกับชาวกิเบโอนด้วย

แต่แล้วความที่ซาอูลกระตือรือร้น   จึงพยายามหาทางสังหารพวกเขาให้หมดไปจากโลกนี้    ซาอูลไม่ใส่ใจสิ่งที่โยชูวาได้สัญญากับพวกเขาไว้  นี่เท่ากับทั้งชาติอิสราเอลทำผิดต่อคนกิเบโอน    พวกเขาอาศัยในเมืองกิเบโอนซึ่งอยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็ม   เป็นชนต่างชาติที่อาศัยในเขตแดนของอิสราเอล  เป็นที่ขวางหูขวางตาของซาอูลยิ่งนัก

พระราชาดาวิดควรจะทำอย่างไรดี?

เรื่องนี้มันค้างมาจากรัชกาลก่อน

แต่ก็ต้องแก้ไขให้ได้  มิฉะนั้นคงจะกันดารอาหารตายกันไปทั้งหมด  พระเจ้าจะทรงให้คนทั้งหลายเห็นว่า ความยุติธรรมจริง ๆ  การลงโทษบาปนั้นน่ากลัวเพียงใด

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.