Bubee Homepage

ผู้รับโทษแทน ๑๒-๓

ราชาดาวิดทรงตะลึงกับพระดำรัสของพระเจ้าที่นาธันได้กล่าว … ภาพต่าง ๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยยังอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ   สู้กับสัตว์ร้าย กับโกลิอัท  จนมาเป็นทหารใกล้ชิดราชาซาอูล   กลายเป็นเหมือนคนเร่ร่อนหลบหนีภัยจากการตามล่าของราชาซาอูล  จนในที่สุด พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ทรงเป็นราชาเหนืออิสราเอล…. ทุกอย่างนี้ พระเจ้าประทานให้ทั้งสิ้น

มีภรรยามากมาย  แต่ยังไม่พอ  ต้องไปฆ่าสามีของหญิงอีกคนหนึ่งเพื่อได้ภรรยาของเขามาเป็นของตน

ราชาดาวิดทรงเห็นความบาป  ยืนเย้ยหยันอยู่ต่อพระพักตร์

ภาพเขียนโดย Schnorr von Carolsfeld, Julius, 1794-1872

เสียงของนาธันยังคงดังต่อไป สื่อสารพระดำรัสของพระเจ้ามายังราชาดาวิด

“ดังนั้น พระราชาดาวิด  ขอโปรดทราบด้วยว่า  ดาบจะไม่พรากไปจากครอบครัวของเจ้า….  เพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเรา  และแย่งเอาภรรยาของอุรียาห์มาเป็นของเจ้าเอง”   ยิ่งฟัง พระพักตร์ของราชาดาวิดก็ยิ่งหม่นหมองลงทุกที

“เราจะให้เกิดหายนะในครอบครัวของเจ้าด้วยลูกหลานของเจ้าเอง  เราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้า  เราจะให้พวกเขากับเพื่อนบ้านของเจ้า  เขาจะนอนกับภรรยาของเจ้ากลางวันแสก ๆ   สิ่งที่เจ้าทำในที่ลับตาคน เราจะทำต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวง ”

ราชาดาวิดก้มพระเศียรลง กล่าวกับนาธันด้วยเสียงเครือว่า

“เราได้ทำบาปต่อพระเจ้าจริง ๆ “

….. นาธันเงียบ …. ราชาดาวิด น้ำตาเริ่มไหลพราก  แล้วไปมาพระองค์ทรงร้องไห้เสียงดัง….

“พระราชา …. ขอโปรดฟังข้าพระบาท …  พระเจ้าทรงลบล้างบาปของฝ่าพระบาทดังนั้น ฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นชีวิตในเวลานี้   แต่การทำสิ่งร้ายแรงเช่นนี้  เท่ากับเป็นการดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง  ดังนั้น โอรสที่เกิดมาจะสิ้นชีวิต”

“โอรสจะสิ้นชีวิต……”   ราชาดาวิดทวนคำนั้นในใจ

ลูกคนเล็กที่เกิดจากบัทเชบาจะต้องตาย เพราะบาปของเราอย่างนั้นหรือ?…

เขากำลังน่ารัก  เขาเป็นหัวใจของพ่อ แม่  เขาน่ารักมากจริง ๆ ….

เขาต้องตายหรือ   เขาต้องตายเพราะบาปของเรา….

ราชาดาวิดพระทัยหาย…..  เราซิควรเป็นคนต้องตาย  ไม่ใช่ลูก…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.