Bubee Homepage

พระดำรัสที่ผ่านนาธัน ๗-๒

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล  7:8-17      1 พงศาวดาร 17:7-15

ดาวิดคิดที่จะสร้างวิหารถวายพระเจ้า   นาธันเห็นด้วย

แต่พระเจ้าได้ทรงมาเตือนเขาในคืนนั้นว่า    พระองค์ทรงประสงค์อย่างไร

พระองค์ได้ทรงย้ำให้นาธันเห็นว่า  ทรงไปมากับคนอิสราเอลตลอดระยะเวลาที่พวกเขาออกจากอิสราเอล จนถึงวันนี้ พระองค์ไม่เคยบัญชาให้ใครสร้างวิหารให้พระองค์

ทุกวันนี้  พระเจ้าทรงถือว่า ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระองค์

หีบพันธสัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะกราบไหว้  แต่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการทรงอยู่ด้วย  เท่านั้น

นาธันใคร่ครวญไปขณะที่พระเจ้าตรัสกับเขา

“นาธัน  เจ้าจงบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยว่า    พระเจ้าได้ทรงพาเขาออกมาจากทุ่งหญ้า
ออกมาจากหน้าที่การต้อนแกะ ให้มาปกครองประชากรของเรา


เราอยู่กับเขาเสมอ ไม่ว่าเขาจะไปไหน
เราทำลายศัตรูทั้งหมดให้พ้นหน้าเขา

และเราจะให้เขามีชื่อเสียงเลื่องลือออกไป  เขาจะเป็นบุคคลสำคัญ

เห็นไหม … เราเตรียมที่ให้ประชากรอิสราเอลของเรา ได้ตั้งถิ่นฐาน เราให้พวกเขามีบ้านของตัวเอง  เพื่อจะไม่ให้คนมารบกวน  รังแกเหมือนสมัยที่มีผู้วินิจฉัย

เราให้เขาได้พัก ไม่ต้องมีศัตรู

และเราจะให้ลูกหลานสืบทอดบัลลังก์แก่เขา”

พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับท่านดาวิดเป็นขั้นตอน

บัดนี้นาธันเห็นภาพการทรงนำของพระเจ้า   ที่ได้ทรงนำท่านดาวิดจากเด็กเลี้ยงแกะ มาเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์ชัดเจน

ท่านดาวิดไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมา    เพียงทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่ง  ทรงนำมาโดยตลอด

และพระเจ้าทรงเป็นผู้เปิดทาง  และแต่งตั้งท่านดาวิดให้เป็นกษัตริย์!

“เมื่อครบกำหนดวันเวลาของชีวิตเขา   “  พระเจ้าตรัสต่อไป   “เราจะให้มีลูกชายคนหนึ่งสืบต่อจากเขา   เราเองจะเป็นผู้สถาปนาเขา  ลูกชายของเขาคนนี้จะเป็นผู้สร้างวิหารเพื่อพระนามของเรา   และเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาให้อยู่เป็นนิตย์!”

โห…. พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้ว

“เราจะเป็นพ่อของเขา  เขาจะเป็นลูกของเรา  ถ้าเขาทำผิด เราจะตีเขาด้วยไม้เรียว แต่ด้วยความเมตตาของเรา   เราจะไม่ไปจากเขาเหมือนอย่างที่เราไปจากซาอูล”

“ราชวงศ์ของดาวิดและอาณาจักรดาวิดจะดำรงอยู่ต่อหน้าเขาอย่างถาวร   บัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาให้อยู่ตลอดไป”

แล้ววันต่อมา  นาธันก็ได้ทูลเรื่องราวทั้งสิ้นที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาแก่ราชาดาวิดทั้งสิ้น….

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.