Bubee Homepage

พระทัยพระราชา ๒๓

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 23

ประสบการณ์ของพระราชาดาวิดในการต่อสู้กับศัตรู  กับความบาป  กับตัวเองนั้น ไม่ได้จบแค่เหตุการณ์เหล่านั้น  แต่พระราชาดาวิดทรงตระหนักดีว่า

พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุก ๆ สถานการณ์

ตอนที่พ้นจากซาอูล  ตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กหนุ่มที่หนีหัวซุกหัวซุน    เขากล่าวไว้ว่า

“พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา  ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ให้รอด

ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นโล่  เป็นพลังแห่งความรอด  เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นที่ลี้ภัย ….

ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า  พระเจ้าก็ได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากศัตรู….”

 

 

 

พระราชาดาวิดได้ตระหนักเสมอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วย เมื่อร้องทูลต่อพระเจ้าทีไร พระเจ้าก็ทรงฟังทุกที

พระราชาดาวิดทรงรู้ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ใด ๆ จะเข้าใจได้

ทรงมองเห็นภาพที่พระเจ้าทรงโกรธ และพระองค์ทรงดึงพระราชาออกมาจากความสับสน วุ่นวาย จากศัตรูที่เกลียดชังนับครั้งไม่ถ้วน

พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของชีวิตพระราชา และทรงทำให้ความมืดที่เคยมีอยู่สว่างไสว

พระราชาทรงรู้ว่า พระองค์ตะลุยศึกสงครามได้ก็โดยพระเจ้า

ทรงฝึกมือของพระราชาให้ทำสงคราม และ พระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นพระราชาเหนืออิสราเอล

 

พระราชาดาวิดองค์นี้ ไม่ธรรมดา ทรงแปลกกว่านักรบทั่วไป เพราะไม่ได้เป็นนักรบที่เชื่อในความเก่งกาจของตนเอง

แต่เป็นนักรบที่วางใจในพระเจ้าสุดใจ

ทั้งหมดนี้ พระราชาไม่ได้ทรงคิดเลยว่า พระองค์ทรงเก่งเอง สู้เอง ปกครองเอง….

แต่เป็นพระเจ้าทรงช่วยสนับสนุน ประทานกำลังเสมอมา

และพระองค์ทรงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุดหย่อน

เป็นพระราชาที่รักการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

และทำให้พวกเรารักที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกัน

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.