Bubee Homepage

ลูกของเพื่อนรัก ๙-๒

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 9:6-13

ในเวลาที่เมฟีโบเชทรู้สึกกลัว ๆ  กล้า ๆ

ศิบาได้ให้กำลังใจเขา

“ไปพบท่านดาวิดเถอะ   ข้ามั่นใจว่า พระราชาจะเมตตาท่านเป็นแน่  ไม่มีการทำร้าย  ไม่มีการลงโทษใด ๆ  เชื่อข้านะ”

ในที่สุด  เมฟีโบเชทก็มาเข้าเฝ้าราชาดาวิด  จริง ๆ  แล้ว ก็ไม่มีทางเลือก  อย่างไรก็ต้องพบกันอยู่ดี

“เมฟีโบเชทเอ๋ย”  ราชาดาวิดตรัส

“พะยะค่ะ”  เขาตอบ

“อย่ากลัวเราเลย    เรากับพ่อของเจ้านะ เป็นเพื่อนรักกัน  เราจะเมตตาต่อเจ้า เพราะเห็นแก่ท่านโยนาธาน  เจ้าไม่ต้องกังวล” ราชาดาวิดทรงย้ำความประสงค์เดิม

“แล้วเราก็จะคืนที่ดินทั้งหมดของปู่เจ้าให้เจ้าด้วย”


ภาพนี้วาดโดย O. A. Stemler และ  Bess Bruce Cleaveland  1926

“ขอบพระทัย พะยะค่ะ”  เมฟีโบเชทแปลกใจกับเมตตายิ่งใหญ่ครั้งนี้

“อีกอย่างหนึ่ง  เราจะให้เจ้ามาร่วมโต๊ะกินข้าวกับเราเสมอ ๆ “

เมฟีโบเชทจะทำอย่างไรได้ นอกจากกราบลงแทบพื้นดิน  น้ำตาไหล

“ควรที่ข้าทาสของพระองค์ ซึ่งเปรียบได้กับสุนัขที่ตายแล้ว จะได้รับพระเมตตามากมายล้นพ้น”

ราชาดาวิดทรงยิ้มน้อย ๆ   และเรียกศิบา กับข้าราชการของซาอูลเดิม ๆ   เข้ามาเฝ้า

“เรายกข้าวของทุกอย่างที่เป็นของท่านซาอูล  คืนให้กับเจ้านายของเจ้า”

“พะยะค่ะ” ศิบาตอบ  เขาเองก็ดีใจกับการกระทำของราชาดาวิด

“ตัวเจ้ากับลูก ๆ  และคนรับใช้  ก็จงทำไร่ ไถนา ดูแลพืชสวนต่าง ๆ   นำผลที่ได้มาเลี้ยงดูท่านเมฟีโบเชท”

“พะยะค่ะ”

“และที่สำคัญ  เจ้าจะต้องดูให้ท่านเมฟีโบเชทมาร่วมโต๊ะอาหารกับเราเสมอ”

“ข้าพระบาทจะทำทุกอย่างตามที่ทรงบัญชาพะยะค่ะ”  ศิบาตอบ  ดูซิ  สิ่งดีที่เกิดขึ้นกับเมฟีโบเชทเจ้านายของเขา  ก็ส่งผลดีมาให้เขาด้วย เพราะว่า ศิบานั้นมีลูกชาย 15 คน  ลูกสาวไม่รู้ว่ากี่คน  และคนรับใช้อีก 20 คน  เขามีคนต้องเลี้ยงดูมากมาย  และพระเจ้าก็ทรงเผื่อแผ่มาให้เขา   ทุกคนในครอบครัวของศิบา จึงเข้ามาเป็นคนรับใช้ของเมฟีโบเชท  และลูกชายคือมีคา

การร่วมโต๊ะเสวยของพระราชานั้น เปรียบได้กับการเป็นสมาชิกในครอบครัว     ดังนั้น เมฟีโบเชทจึงได้รับกรุณาให้เข้ามาเป็นดั่งโอรสคนหนึ่งของราชาดาวิด!  และเขาก็ได้ร่วมโต๊ะกับพระราชาทุกวัน

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.